• 07/10/2022

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2 ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

  Read more
  • 23/09/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ(27/2022) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  Read more
  • 07/09/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σχετικά με τον ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ «Για την Εκμίσθωση Ακινήτου επί της οδού Π. Ζερβού 23 στο Π. Ψυχικό» με Αρ. Διακ. 23/2022

  Read more
  • 23/08/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2022 για την προμήθεια «Ενός (1) πλήρους συστήματος βρογχοσκόπησης»

  Read more
  • 18/05/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

  Read more
  • 06/05/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/6ΠΝΓ4690ΩΖ-ΤΗΖ.pdf

  Read more
  • 06/05/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

  Read more
  • 15/04/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Παρασκευής & Διανομής Γευμάτωνhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/Ψ2694690ΩΖ-Ο3Ε.pdf

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο