• 10/04/2023

  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ «Για την Εκµίσθωση Οικίας επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείµ 86 στον Πειραιά»

  Read more
  • 02/12/2022

  9ΩΖΕ4690ΩΖ-Π2Θ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ Π.ΨΥΧΙΚΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΖΕΡΒΟΥ 23 ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 46 2022

  Read more
  • 25/10/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 23/2022 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ «Για την Εκμίσθωση Ακινήτου επί της οδού Π. Ζερβού 23 στο Π. Ψυχικό» CPV:70210000-6

  Read more
  • 23/09/2022

  6ΩΛΡ4690ΩΖ-ΥΣΛ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

  Read more
  • 28/07/2022

  ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ Αχρήστευση – Eκκαθάριση & Εμπιστευτική Καταστροφή Παλαιών Ακτινογραφικών Φιλμ (χαρτί & ακτινογραφικών φιλμ). (ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/Διακυρηξη-Ακτινογραφίες-93Γ64690ΩΖ-8ΧΦ.pdf

  Read more
  • 26/07/2022

  Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού του ΓΑΝΠ Μεταξά για την εκμίσθωση ακινήτου επι της οδού Π.Ζερβού 23 στο Π. Ψυχικό https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΨΞ8Γ4690ΩΖ-5Ι3-2-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-1.pdf

  Read more
  • 03/06/2022

  Ω35Κ4690ΩΖ-Ξ0Ν ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ 19 2022

  Read more
  • 27/04/2022

  Aνοιχτή πλειοδοτική διαδικασία και κατάρτιση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την ανακύκλωση των άδειων μελανοδοχείων και toner του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/προσκληση-Ψ8ΔΔ4690ΩΖ-ΤΕ4.pdf

  Read more
  • 12/03/2021

  Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Βουκουρεστίου 21Γ στην Αθήνα

  Read more
  • 15/12/2020

  Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση ακινήτου στην οδό Βουκουρεστίου 21 & Ακαδημίας 19 στην Αθήνα

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο