προσωπικό

  Στοιχεία επικοινωνίας

   Σχετικά με το Τμήμα

   Στα πλαίσια της εφαρμογής του μεταρρυθμιστικού Νόμου 2889/01 στο Νοσοκομείο μας ιδρύθηκε και λειτουργεί “ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ” στο οποίο έχει ενσωματωθεί και το “ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ“.

   Το Γραφείο βρίσκεται ανάμεσα στις κεντρικές εισόδους των δύο κτιρίων και είναι εύκολα προσπελάσιμο σε κάθε εισερχόμενο. Το Γραφείο έχει στελεχωθεί από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά με την υποδοχή και την πληροφόρηση κάθε προσερχόμενου στο Νοσοκομείο Πολίτη.

   Το προσωπικό του Γραφείου καθοδηγεί τους προσερχόμενους ασθενείς για τις διαδικασίες της εισόδου και της παραμονής τους στο Νοσοκομείο και τους ενημερώνει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

   Από το Γραφείο διανέμονται κατατοπιστικά φυλλάδια και έντυπα που διευκολύνουν τους ασθενείς και τους συνοδούς τους να αναζητήσουν τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου και να εξυπηρετηθούν ταχύτερα και σωστά.

   Το Γραφείο παρέχει πληροφορίες για τις διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες που παρέχει το Νοσοκομείο, για τη χωροθέτηση των τμημάτων και τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

   Το Γραφείο διανέμει Ερωτηματολόγια στους ασθενείς ή τους πολίτες, κωδικοποιεί τις απαντήσεις και ενημερώνει τη Διοίκηση του Νοσοκομείου με τα συμπεράσματα που προκύπτουν.

   Στο Γραφείο μπορεί κάθε πολίτης να καταθέσει καταγγελία ή αναφορά παραπόνων για οποιοδήποτε θέμα που έχει σχέση με τη λειτουργία του Νοσοκομείου. Κατά τις απογευματινές ώρες το Γραφείο λειτουργεί και ως υπηρεσία πρωτοκόλλου.

   Μετάβαση στο περιεχόμενο