«Μέσω αυτού του συνδέσμου οι προμηθευτές των νοσοκομείων μπορούν να ενημερωθούν για Διαβουλεύσεις και Διακηρύξεις»

Διαγωνισμοί

Εδώ θα βρείτε τους Διαγωνισμούς όπου χωρίζονται σε κατηγορίες Συνοπτικών και Ηλεκτρονικών.

Διαβουλεύσεις

Εδώ θα βρείτε τις Διαβουλεύσεις όπου χωρίζονται σε κατηγορίες Προκαταρκτικών και Δύο Σταδίων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο