Το Νοσοκομείο Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

Διοικητής Γ.Α.Ν.Π «ΜΕΤΑΞΑ»

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Ευσταθίου

Αναπληρωτής Διοικητής στο Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ», ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή του την ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΙΑ  του Μάριου, Προϊσταμένη Διοικητικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου (υπό την προϋπόθεση τήρησης των ασυμβίβαστων του Ν.4270/2014).

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου

Δικηγόρος ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του την ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ του Γεωργίου, Δημόσια Υπάλληλο.

ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου

Δημοτική υπάλληλος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ του Σπυρίδωνα, Σμήναρχο Ε.Α.

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου

Συνταξιούχος ΟΤΕ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου Συνταξιούχος ΟΤΕ

ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΛΥΔΙΑ του Μενελάου

Διευθύντρια Πυρηνικής Ιατρικής ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου με αναπληρωτη της τον ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΥΛΟ του Επαμεινώνδα, Επιμελητή Α’ Χειρουργικής.

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Σάββα

υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτών με βαθμό Α΄, ως εκπρόσωπος των εργαζομένων – πλην ιατρών, με αναπληρώτρια του την ΜΠΟΥΚΟΥΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Σταύρου, ομοίως.

Μετάβαση στο περιεχόμενο