Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΑΛΕΞΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ Α' : ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
          ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
          ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
          ΜΑΛΤΕΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  

Στοιχεία επικοινωνίας

 • ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  τηλ. 213-207-9440
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
  τηλ. 213 207 9439
 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ
  τηλ. 213 207 9119
 • ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ ΡΟΗΣ
  τηλ. 213 207 9363

Σχετικά με το Τμήμα

Tο Αιματολογικό Τμήμα του Εργαστηριακού Τομέα είναι κατανεμημένο σε τέσσερεις χώρους στον 1ο όροφο του νοσοκομείου.

 1.  Χώρος  αιματολογικών αναλυτών.
 2.  Εργαστήριο αιμόστασης.
 3.  Eργαστήριο κυτταρομετρίας ροής
 4. Εργαστήριο κυτταρομορφολογίας

ΣΤΟΧΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • Τα αποτελέσματα των γενικών αίματος, ΔΕΚ, ΤΚΕ, κυτταροχημικών χρώσεων, των μυελογραμμάτων, ελέγχου πήξης, αιμόστασης , καταγράφονται στο μηχανογραφικό σύστημα Βiolis και είναι άμεσα προσβάσιμα από τους κλινικούς ιατρούς.
 • Οι απαντήσεις των γενικών αίματος, ΔΕΚ, ΤΚΕ και βασικών εξετάσεωνελέγχου πήξης-αιμόστασης δίνονται αυθημερόν, ενώ για τις υπόλοιπες εξετάσεις ποικίλλει ο χρόνος απάντησης ( οι εξωτερικοί ασθενείς ενημερώνονται σχετικά με την ημερομηνία).
 • Γίνεται καθημερινά εσωτερικός ποιοτικός έλεγχος των αυτόματων αιματολογικών αναλυτών , των αναλυτών πήξης – αιμόστασης και των κυτταρομετρητών ροής με χρήση control και πρότυπων διαλυμάτων του εμπορίου .
 • Το Aιματολογικό Τμήμα συμμετέχει σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου .Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας Γενικής Αίματος γίνεται μία φορά κάθε μήνα , της Aιμόστασης μία φορά το δίμηνο ( External Quality Assessment Schemes ) . Οργανώνεται και εκτελείται από τη φινλανδική εταιρεία Labquality διαπιστευμένη κατά ISO 9001.
 • Σημειώνεται ότι όλες οι εξετάσεις με κυτταρομετρία ροής είναι ειδικές εξετάσεις. Το εργαστήριο κυτταρομετρίας ροής του Αιματολογικού Τμήματος διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη μελέτη των αιματολογικών κακοηθειών και υποστηρίζει διαγνωστικά την Αιματολογική κλινική του Νοσοκομείου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο