Το Τμήμα Αιμαφαίρεσης λειτουργεί από το 1979 και ήταν το πρώτο στην Ελλάδα στο είδος του.

Στο τμήμα εκτελούνται τόσο ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΟΤΗ, όσο και ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΙΜΑΦΑΙΡΕΣΗ

 

Τι είναι αιμαφαίρεση δότη

Το αίμα είναι μείγμα ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων, αιμοπεταλίων, πλάσματος και άλλων στοιχείων.

Λέγοντας «αιμαφαίρεση δότη» εννοούμε την αφαίρεση και συλλογή ενός από τα συστατικά αίματος του αιμοδότη ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς μέσω ειδικής συσκευής διαχωρισμού κυττάρων.

Ανάλογα με το συστατικό του αίματος που συλλέγεται, η αιμαφαίρεση ονομάζεται:

 1. Αιμοπεταλιαφαίρεση (το συστατικό που αφαιρείται από τον αιμοδότη είναι τα αιμοπετάλια-κύτταρα που βοηθούν στο σταμάτημα της αιμορραγίας)
 2. Πλασμαφαίρεση (το συστατικό που αφαιρείται  είναι το πλάσμα-δηλαδή το υγρό στοιχείο του αίματος)
 3. Λευκαφαίρεση (γίνεται αφαίρεση λευκών αιμοσφαιρίων)
 4. Ερυθροκυτταραφαίρεση (γίνεται αφαίρεση ερυθρών αιμοσφαιρίων)

Τι είναι αιμοπεταλιοαφαίρεση

Τα αιμοπετάλια είναι πολύ μικρά κύτταρα που κυκλοφορούν στο αίμα μας, τα οποία είναι απαραίτητα για την φυσιολογική πήξη του αίματος.

Από ένα ποσοστό των φιαλών ολικού αίματος των αιμοδοτών, παράγονται στο τμήμα Αιμοδοσίας απλοί ασκοί αιμοπεταλίων με μικρό αριθμό κυττάρων. Ένας ενήλικας ασθενής χρειάζεται συνήθως έξι μονάδες απλών ασκών αιμοπεταλίων (μια θεραπευτική δόση) για κάθε μετάγγιση. Μερικές φορές όταν ένας ασθενής μεταγγίζεται από πολλούς αιμοδότες αναπτύσσει αντισώματα και τότε χρειάζεται αιμοπετάλια μόνο από ένα συμβατό δότη.

Σήμερα, τα προηγμένης τεχνολογίας ιατρικά μηχανήματα γνωστά ως «διαχωριστές κυττάρων», μας επιτρέπουν να συγκεντρώνουμε πολύ περισσότερα αιμοπετάλια από έναν και μόνο δότη. Μία μονάδα αιμοπεταλιοαφαίρεσης αντιστοιχεί σε 6-8 απλούς ασκούς αιμοπεταλίων. Αυτό σημαίνει ότι τα αιμοπετάλια αυτά είναι ποσοτικά καλύτερα και ότι ο ασθενής εκτίθεται σε λιγότερο κίνδυνο ευαισθητοποίησης έναντι των πολλών αιμοδοτών.

Ποιός είναι ο κατάλληλος αιμοπεταλιοδότης

Τα κριτήρια καταλληλότητας για την εθελοντική αιμοδοσία και την αιμοπεταλιοδοσία είναι κοινά εκτός από ορισμένες περιπτώσεις που καθορίζονται από τον υπεύθυνο γιατρό του τμήματος.

Σε γενικές γραμμές δότες αιμοπεταλίων μπορούν να γίνουν υγιείς άνδρες και γυναίκες από 20-60 ετών που είναι ήδη εθελοντές αιμοδότες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν κατάλληλες φλέβες και οι εξετάσεις αίματός τους να είναι φυσιολογικές. Οι δότες αιμοπεταλίων δεν πρέπει να έχουν πάρει ασπιρίνη και άλλα αντιφλεγμονώδη φάρμακα το λιγότερο 5 ημέρες πριν την αιμοπεταλιοδοσία, γιατί επηρεάζεται η λειτουργικότητα των αιμοπεταλίων.

Αιμοδότες που έχουν παρουσιάσει σοβαρή αλλεργία στο παρελθόν, αιμοδότες με ετερόζυγο δρεπανοκυτταρική αναιμία (στίγμα) και αιμοδότες με έλλειψη ενζύμου G6PD αποκλείονται από δότες αιμοπεταλίων.

Ποιούς ασθενείς βοηθούμε

Τα αιμοπετάλια είναι πολύ μικρά κύτταρα τα οποία είναι απαραίτητα για την φυσιολογική πήξη του αίματος και παράγονται στον μυελό των οστών. Η μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή σε αιμορραγία, η οποία συχνά είναι σοβαρή και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.

Αιμοπετάλια μπορεί να χρειάζονται ασθενείς που πάσχουν από κακοήθη νοσήματα του αίματος ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών, ασθενείς που κάνουν χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία (λόγω τοξικότητας της θεραπείας τους) αλλά και ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Η Αιμοδοσία μας συλλέγει περί τις 900 θεραπευτικές δόσεις αιμοπεταλίων ετησίως, καλύπτοντας τις ανάγκες των ασθενών του Νοσοκομείου, αλλά και άλλων Θεραπευτηρίων της μείζονος περιοχής του Πειραιά, δημοσίων και ιδιωτικών.

Πώς πραγματοποιείται η αιμοπεταλιοαφαίρεση

Στην αιμοπεταλιαφαίρεση ο χρόνος συντήρησης των αιμοπεταλίων είναι μόνο πέντε ημέρες γι’ αυτό πρέπει να προηγείται ο εργαστηριακός έλεγχος του αιμοδότη στο τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου Μεταξά από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά τις ώρες 8.30 – 14.30μμ. με ραντεβού.

Εφόσον τα αποτελέσματα του ελέγχου είναι φυσιολογικά, ακολουθεί η διαδικασία της αιμοπεταλιοδοσίας.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού 210 4511459.

Η διαδικασία διαρκεί περίπου μια ώρα και μπορεί να επαναλαμβάνεται ακίνδυνα κάθε 10 ημέρες, (μέχρι 24 φορές το χρόνο) διότι τα αιμοπετάλια αναπαράγονται γρήγορα από τον οργανισμό και τα ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια του αιμοδότη επιστρέφονται σε αυτόν.

Οδηγίες για τους αιμοπεταλιοδότες

 • Ο αιμοδότης πρέπει
 • να έχει κοιμηθεί τουλάχιστον 6 ώρες το προηγούμενο βράδυ
 • να μην έχει πιεί οινοπνευματώδη
 • να έχει φάει ένα ελαφρύ γεύμα κατά προτίμηση πλούσιο σε ασβέστιο και να έχει πιει αρκετά υγρά μία με δύο ώρες πριν την αιμοπεταλιοδοσία.
 • Σε όλη τη διάρκεια της αιμοπεταλιοδοσίας υπάρχει ιατρική και νοσηλευτική επίβλεψη και φροντίδα. .Ο αιμοδότης πρέπει να εκφράζει τις απορίες και τους φόβους του έτσι ώστε να επιτυγχάνεται άνεση και καλή συνεργασία. Αν ο αιμοδότης αισθανθεί κάποια αδιαθεσία, όπως μούδιασμα γύρω από τα χείλη ή στα άκρα του να ενημερώσει το υπεύθυνο προσωπικό της Αιμοδοσίας
 • Ο αιμοδότης μετά το τέλος της διαδικασίας δεν πρέπει να σηκώσει βάρος για έξι ώρες με το χέρι που τρυπήθηκε κατά την διαδικασία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ):

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ «ΜΕΤΑΞΑ»:              213 207 9100

ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ :            210 4511 459 – 213 207 9316 – 213 2079319

                                                      213 207 9317 – 213 207 9166

ΦΑΞ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ:                         210 4599 385

Τι είναι η Θεραπευτική Αιμαφαίρεση

Θεραπευτική αιμαφαίρεση ονομάζουμε την θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία, αίμα του ασθενούς διέρχεται από εξωσωματική ιατρική συσκευή (διαχωριστή κυττάρων),

η οποία διαχωρίζει συστατικά του αίματος με σκοπό τη θεραπεία μιας νόσου.

Στη Μονάδα μας πραγματοποιούνται διαδικασίες βασιζόμενες στη ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΗΣΗ

 • Ανταλλαγή πλάσματος (TPE)
 • Ερυθροκυτταφαίρεση
 • Ανταλλαγή ερυθρών
 • Λευκοκυτταφαίρεση (LCP)
 • Αιμοπεταλιαφαίρεση

με σύγχρονη τεχνολογία που εξασφαλίζει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα για τον ασθενή.

Με τη Θεραπευτική Αιμαφαίρεση αντιμετωπίζονται νοσήματα όπως:

 • Θρομβωτική Θρομβοπενική Πορφύρα
 • Υπεργλοιότητα σε μονοκλωνικές γαμμοπάθειες
 • Δρεπανοκυτταρική νόσος
 • Υπερλευκοκυττάρωση
 • Οξεία φλεγμονώδης απομυελινωτική πολυνευροπάθεια (σύνδρομο Guillain-Barre)
 • Myasthenia Gravis
 • Πολλαπλή Σκλήρυνση

και πολλές άλλες, πάντα με την ένδειξη από τον θεράποντα ιατρό.

Υπεύθυνος Τμήματος: Α. Γ. Αθανασόπουλος – Αιματολόγος  τηλ. 213 207 9166

Μετάβαση στο περιεχόμενο