Υπεύθυνος: Α. Γ. Αθανασόπουλος, Αιματολόγος
Υπεύθυνη Εργαστηρίου: Ε. Καλπάκη, Βιολόγος
Στο Τμήμα διενεργούνται:

  • Θεραπευτική Πλασμαφαίρεση, Λευκαφαίρεση, Αιμοπεταλιαφαίρεση
  • Συλλογή Προγονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων για Μεταμόσχευση
  • Επεξεργασία, Κατάψυξη και Αποθήκευση Προγονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων σε δεξαμενές υγρού αζώτου.
  • Ποιοτικός έλεγχος Προγονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων
  • Επιστροφή (Αυτόλογη Μεταμόσχευση) Προγονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων στους Ασθενείς.

Η Αυτόλογη Μεταμόσχευση Προγονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων (Μυελού των Οστών) μετά από Μεγαθεραπεία αποτελεί εδραιωμένη θεραπεία σε πολλές Αιματολογικές κακοήθειες (Πολλαπλούν Μυέλωμα, Μη Hodgkin Λεμφώματα, Λέμφωμα Hodgkin κ.α.) καθώς και σε συμπαγείς όγκους (όρχεος, Σάρκωμα Ewing κ.α.).

Το Τμήμα λειτουργεί από το 1998.
Ακολουθεί τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του EBMT (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών) του οποίου είναι μέλος.
Μέχρι σήμερα (4/2024) έχουν διενεργηθεί

  • 596 Συλλογές (συνολικά 859 Συνεδρίες) Προγονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων σε 514 Ασθενείς της Αιματολογικής και της Ογκολογικής Κλινικής.
  • Έχουν παραχθεί 2086 Ασκοί Προγονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων για Αυτόλογη Μεταμόσχευση.
  • περισσότερες από 500 Αυτόλογες Μεταμοσχεύσεις Προγονικών Αιμοποιητικών Κυττάρων.

Το Τμήμα προγραμματίζει την διενέργεια νεότερων, καινοτόμων Κυτταρικών Θεραπειών.

Μετάβαση στο περιεχόμενο