Επιστημονικό προσωπικό

  Προισταμένη: Παπαδοπούλου Ελπίδα
  Διοικητικοί υπάλληλοι γραφείου:
  

Στοιχεία επικοινωνίας

 • Γραφείο Διαιτολόγων
  τηλ. 213-207-973 . 213-207-9253
 • Γραφείο Διαχειριστών
  τηλ. 213-207-9259
 • Το Τμήμα Διατροφής του αντικαρκινικού νοσοκομείου Μεταξά βρίσκεται χωροταξικά στο A’ υπόγειο μαζί με τα μαγειρεία και την τροφοδοσία του τμήματος.

Σχετικά με το Τμήμα

Διαμόρφωση διατροφικών σχημάτων με στόχο τη διατροφική υποστήριξη των ασθενών που νοσηλεύονται με ελεύθερη ή ειδική διαιτητική αγωγή που δίδεται ενυπόγραφα από τον θεράποντα ιατρό (τρία εναλλασσόμενα εβδομαδιαία μενού που τροποποιούνται ανάλογα με την εποχή σε καλοκαιρινό-χειμερινό πρόγραμμα). Δυνατότητα δημιουργίας εξατομικευμένων γευμάτων σε ασθενείς που το έχουν ανάγκη για βιολογικούς ή ψυχολογικούς παράγοντες.
Σύνταξη του προγράμματος σίτισης του Νοσοκομείου που αφορά εφημερεύοντες ιατρούς (εναλλασσόμενα εβδομαδιαία μενού που τροποποιούνται ανάλογα με την εποχή).
Σχεδιασμός σχημάτων τεχνητής υποστήριξης θρέψης (εντερική και παρεντερική σίτιση) νοσηλευομένων ασθενών.
Συμμετοχή στην εκτίμηση θρέψης των νοσηλευομένων ασθενών και απόφαση για το διαιτητικό σχήμα που θα ακολουθηθεί.
Λειτουργία εξωτερικού Συμβουλευτικού Γραφείου Κλινικής Διατροφής κάθε Τρίτη και Τετάρτη για ασθενείς που νοσηλεύτηκαν και χρήζουν διατροφικών οδηγιών, αλλά και για εξωτερικούς ασθενείς κατόπιν ραντεβού.

Εκπαιδευτικό Έργο

Το Τμήμα Κλινικής Διατροφής παρέχει πρακτική άσκηση τελειόφοιτων για το σύνολο των πανεπιστημιακών σχολών Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Διατροφής λειτουργεί ως τακτικό εξωτερικό ιατρείο κάθε Τρίτη και Τετάρτη, από τις 9:00 π.μ έως τις 11:00 μμ, με ραντεβού και βρίσκεται χωροταξικά στο ισόγειο του νοσοκομείου. Μπορείτε να κλείσετε ραντεβού με την ίδια διαδικασία που κλείνετε ραντεβού για το σύνολο των εξωτερικών ιατρείων του νοσοκομείου. Μέσω διαδικτύου στο 14500.gr πατώντας ή τηλεφωνικά με απλή αστική κλήση στον αριθμό 14500 αναφέροντας το όνομα της εκάστοτε διαιτολόγου.

Την ημέρα του ραντεβού σας θα πρέπει να προηγηθεί η επίσκεψή σας στη γραμματεία εξωτερικών ιατρείων όπου θα εκδώσετε το δελτίο υπηρεσιών, ενώ χρήσιμη κι απαραίτητη είναι η προσκόμιση των τελευταίων αιματολογικών εξετάσεων σας στον κλινικό διαιτολόγο κατά την επίσκεψη σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο