• 23/02/2024

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Επιδαπέδιας Ιστοκινέτας κλειστού τύπου (CPV: 33910000-2)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ PDF

  Read more
  • 22/10/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Συρραπτικών Εργαλείων (CPV: 33141120-7)»TOTAL ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ

  Read more
  • 27/09/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού Υλικού και Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (CPV: 33141000-0)»TOTAL ΔΙΑΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΑhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΔΙΑΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ-ΚΑΙ-ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΑ.pdf

  Read more
  • 27/09/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ραμμάτων (CPV: 33141126-9)»TOTAL ΡΑΜΜΑΤΑhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΡΑΜΜΑΤΑ.pdf

  Read more
  • 27/09/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Φαρμακείου (CPV: 33141000-0)»TOTAL ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.pdf

  Read more
  • 27/09/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ειδικών Απολυμαντικών (CPV: 24455000-8 »TOTAL ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – Αντίγραφοhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΕΙΔΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-Αντίγραφο.pdf

  Read more
  • 05/08/2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2(ΜΕΘΟΔΟΣ PCR)

  Read more
  • 19/04/2021

  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Μιας Τράπεζας για τις ανάγκες του Ρομποτικού Συστήματος Χειρουργικής DA VINCI (CPV: 33192230-3)TOTAL ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

  Read more
  • 16/02/2021

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ(ΜΑΠ)

  Read more
  • 12/02/2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) 4/21

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο