• 27/12/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 43/2022 CPV:33195200-5 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Κεντρικού Σταθμού Μ.Ε.Θ. και έξι (6) μόνιτορ» του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ-ΣΤΑΘΜΟΥ-Μ.Ε.Θ-ΚΑΙ-ΕΞΙ-6-ΜΟΝΙΤΟΡ-ΨΞΔ14690ΩΖ-Π4Δ.pdf

  Read more
  • 23/12/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ6ΝΚΛ4690ΩΖ-Ν1Φ.pdf

  Read more
  • 07/12/2022
  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝRead more
  • 02/12/2022

  9ΩΖΕ4690ΩΖ-Π2Θ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ Π.ΨΥΧΙΚΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΖΕΡΒΟΥ 23 ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 46 2022

  Read more
  • 29/11/2022

  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.12/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΣΣΑΡΩΝ-4-ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΜΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-6ΓΗΔ4690ΩΖ-ΑΕ3.pdf

  Read more
  • 22/11/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 40/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Εκατόν δέκα (110) κλινών – στρωμάτων νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων κομοδίνων – τραπεζοτουαλετών του ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ»

  Read more
  • 10/11/2022
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 193340. https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortalRead more
  • 08/11/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο