• 05/04/2024

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΔΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΦΥΛΑΞΗ-6.2024.pdf

  Read more
  • 02/04/2024

  10_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 4_2024 ME ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΚhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/10_-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ-4_2024-ME-ΨΗΦΙΑΚΗ-ΟΚ-1.pdf

  Read more
  • 05/03/2024

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2024 Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων,για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DAVINCI»(CPV: 33162100-4),για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τις ανάγκες του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-3.2024-9Υ0Λ4690ΩΖ-Ι3Η.pdf

  Read more
  • 26/02/2024

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2024 για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης.

  Read more
  • 22/02/2024

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 46/2023 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΣ-ΜΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-66ΙΧ4690ΩΖ-ΑΘ0-46.2023.pdf

  Read more
  • 16/02/2024

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-2-ΨΗ7Χ4690ΩΖ-Δ4Ω.pdf

  Read more
  • 26/01/2024

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-1-1.pdf

  Read more
  • 24/01/2024

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡ.ΔΙΑΚ.46/2023

  Read more
  • 24/01/2024

  1/2024 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ”https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΑΔΑ-6ΘΝΓ4690ΩΖ-ΞΤΗ.pdf

  Read more
  • 27/12/2023

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 46/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΑΝΠ«ΜΕΤΑΞΑ».

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο