• 14/06/2024

  Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων του Γ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» για την προμήθεια «Επιδαπέδιας Ιστοκινέτας κλειστού τύπου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.387,10 € άνευ 24% ΦΠΑ, 60.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (CPV: 38000000-5)

  Read more
  • 11/06/2024

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2024 «ΦίλτρωνΕργαστηριακών,ΣυσκευώνΠλασμαφαίρεσης,Ειδικού Συστήματος Αδρανοποίησης,Ασκών Συλλογής Αίματος,ΥλικώνΚρυοσυντήρησης και Συσκευών Αιμοληψίας»(CPV: 33141500-5),για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τις ανάγκες του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΚΗΜΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-8.20241.pdf

  Read more
  • 05/06/2024

  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/6ΥΙ14690ΩΖ-ΡΤ3ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-14-2024-signed.pdf

  Read more
  • 20/05/2024

  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

  Read more
  • 14/05/2024

  ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥ MAMMOMAT INSPIRATION & ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ OPERA (CPV: 50420000-5)

  Read more
  • 29/04/2024

  http://ΕΤΗΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ 07/2024

  Read more
  • 05/04/2024

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΔΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΦΥΛΑΞΗ-6.2024.pdf

  Read more
  • 02/04/2024

  10_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 4_2024 ME ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΚhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/10_-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ-4_2024-ME-ΨΗΦΙΑΚΗ-ΟΚ-1.pdf

  Read more
  • 05/03/2024

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2024 Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων,για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DAVINCI»(CPV: 33162100-4),για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τις ανάγκες του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-3.2024-9Υ0Λ4690ΩΖ-Ι3Η.pdf

  Read more
  • 26/02/2024

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2024 για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης.

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο