• 16/08/2022

  8. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΒΡΟΧΟΣΚΟΠΙΟΥ SIGNΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ενός (1) πλήρους συστήματος βρογχοσκόπησης» του ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ

  Read more
  • 16/08/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ενός (1) πλήρους συστήματος βρογχοσκόπησης» του ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ  

  Read more
  • 18/05/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

  Read more
  • 06/05/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/6ΠΝΓ4690ΩΖ-ΤΗΖ.pdf

  Read more
  • 06/05/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

  Read more
  • 15/04/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Παρασκευής & Διανομής Γευμάτωνhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/Ψ2694690ΩΖ-Ο3Ε.pdf

  Read more
  • 25/02/2022

  ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

  Read more
  • 01/02/2022

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΠΟΦΑΣΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ-Σ-ΟΡΘΗ-ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-2.pdf

  Read more
  • 18/01/2022

  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΤΕΥΧΟΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ_v2.pdf-searchNotice-ΑΔΑ.pdf

  Read more
  • 22/10/2021

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΒΟΛΕ ΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο