Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΥΛΛΙΩΤΟΥ 
  

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικά με το Τμήμα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Βιοχημικό τμήμα είναι ένα από τα βασικά εργαστήρια του Νοσοκομείου ΕΑΝΠ “Μεταξά” και στατιστικά εκτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό εξετάσεων (~120.000 εξετάσεις μηνιαίως) απαραίτητων για την κλινική παρακολούθηση των εσωτερικών αλλά και εξωτερικών ασθενών και συμβάλουν στην διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: σάκχαρο, γλυκιωμένη αιμοσφαιρίνη, καμπύλη σακχάρου, ινσουλίνης και C πεπτιδίου.
ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: χοληστερίνη, HDL (καλή) και LDL (κακή) χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, απολιποπρωτεϊνες ApoA1, ApoB, Lp(α).
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Κρεατινίνη κινάση και ισοένζυμα (CK, CK-MB), γαλακτική δεϋδρογενάση (LDH), οξαλοξική τρανσαμινάση, Τροπονίνη Ι, μυοσφαιρίνη, ομοκυστεϊνη.
ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Χολερυθρίνη ολική και άμεσος, οξαλοξική και πυροσταφυλική τρανσαμινάση, γαλακτική δεϋδρογενάση, γ-γλουταμύλ-τρανσφεράση, αμυλάση ορού και ούρων, αλκαλική φωσφατάση.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ολικά λευκώματα, λευκωματίνες, ουρία και κρεατινίνη ορού και ούρων, κάθαρση κρεατινίνης, ουρικό οξύ, ιόντα (νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, φωσφόρος, μαγνήσιο) ορού και ούρων, μικροαλβουμίνη ούρων.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: περιλαμβάνει όλες τις ανωτέρω εξετάσεις καθώς επίσης και ηλεκτρολύτες, ασβέστιο, φωσφόρος, σίδηρος, λευκώματα, ηλεκροφόρηση λευκωμάτων, χοληνεστεράση, τρανσφεράση, φερριτίνη.
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Methotrexate.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: Το Βιοχημικό εργαστήριο σε συνεργασία με την Ουρολογική κλινική έχει οργανώσει πρόγραμμα προληπτικού τακτικού ελέγχου για τον καρκίνου του προστάτη όπου μπορεί να συμμετέχει όλος ο ανδρικός πληθυσμός ηλικίας 50 και άνω κατόπιν ραντεβού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει Ουρολογικό ιστορικό, Δακτυλική εξέταση, Προστατικοί Δείκτες Καρκίνου (PSA, Free PSA, λόγος Free PSA/PSA) και επαναλαμβάνεται κάθε έτος.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑΤΟΣ, ΝΕΥΡΟΒΛΑΣΤΏΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΕΙΔΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ: Κατεχολαμίνες (ανδρεναλίνη, νορ-ανδρεναλίνη, ντοπαμίνη) και τους μεταβολίτες των: Μετανεφρίνες (μετανεφρίνη, νορ-μετανεφρίνη, 3-Μεθόξυ τυραμίνη), Βανιλο μανδελικό οξύ (VMA), Ομοβανιλικό οξύ (HVA) και ο μεταβολίτης της σεροτονίνης: 5- Υδροξυ ινδολοξεικό οξύ (5-ΗΙΑΑ) (σε ούρα εικοσιτετραώρου μετά από διήμερη δίαιτα που δίδεται από το εργαστήριο).
ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ
Α) ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ (μεθυλιώσεις των γονιδίων p16, BARCA1, GSPT1),
Β) ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ (μεθυλιώσεις των γονιδίων p16, DAP-kinase, MGMT),
Γ) ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ (μεθυλιώσεις του γονιδίου GSPT1) και
Δ) ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ (μεθυλιώσεις των γονιδίων p16, MGMT, Hmlh1).
ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ: αλδεΰδη του μηλονικού (MDA), υπεροξείδιο, γλουταθειόνη, βιταμίνες C, Α, Ε, D.

Όλο το φάσμα των εξετάσεων καλύπτεται με τελευταίας τεχνολογίας αυτόματους αναλυτές, συνδεδεμένους με κεντρικό σύστημα πληροφορικής (LIS), το οποίο διαχειρίζεται τη ροή των αποτελεσμάτων, κάτω από συνεχή επιστημονικό έλεγχο.

Το Βιοχημικό εργαστήριο έχει τον κάτωθι εξοπλισμό:

 • Ψυχόμενη Φυγόκεντρος
 • 2 αυτόματους Βιοχημικούς αναλυτές
 • 2 ανοσολογικούς αναλυτές
 • 2 συστήματα υγρής χρωματογραφία (HPLC)
 • Σύστημα ηλεκροφορήσεων και ανοσοκαθηλώσεων
 • Φωτόμετρο
 • Ωσμόμετρο
 • Εξοπλισμό για μεθόδους PCR για την ανίχνευση ογκογονιδίων και αποπτωτικών γονιδίων.

ΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Οι εξεταζόμενοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

 • εσωτερικούς (νοσηλευόμενους )
 • εξωτερικούς (κατά τη διάρκεια της εφημερίας του νοσοκομείου, των απογευματινών ιατρείων ή κατόπιν ραντεβού).

Οι απαντήσεις των βιοχημικών εξετάσεων δίδονται κατά κανόνα αυθημερόν ενώ στους εξωτερικούς ασθενείς, με προγραμματισμένα ραντεβού, την επομένη της αιμοληψίας.

Οι απαντήσεις εξετάσεων Mοριακού ελέγχου και Οξειδωτικού Στρες δίδονται στους εξωτερικούς (με ραντεβού) μετά από 10 εργάσιμες ημέρες από την αιμοληψία και εφ’ όσον υπάρχει προσωπικό να τις εκτελέσει.

Κατόπιν ραντεβού μπορούν να γίνουν και όλοι οι ανωτέρω Βιοχημικοί έλεγχοι.
Τηλέφωνα για ραντεβού 2104284444-55 εσωτερικό 1116 ή 1350

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το Βιοχημικό Εργαστήριο συμμετέχει στην χορήγηση πλήρης ειδικότητας Βιοπαθολογίας σε 11 ειδικευομένους ιατρούς, οι οποίοι αποκτούν μεγάλη εμπειρία, λόγω της ποικιλίας των εκτελουμένων εξετάσεων, του μεγάλου αριθμού των περιστατικών που αντιμετωπίζονται στις κλινικές και στα Εξωτερικά Ιατρεία και του Νοσοκομείου.
Κατ’ έτος διεξάγεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Επιστημονικό Προσωπικό του Εργαστηρίου στο οποίο συμμετέχουν ενεργά με παρουσιάσεις και οι ειδικευόμενοι.
Πολλοί ειδικευόμενοι έχουν κατά τα τελευταία έτη συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου που εκπονούνται με συνεργασία με τις κλινικές του Νοσοκομείου αλλά και άλλα Νοσοκομεία. Επίσης, το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου συμμετέχει και σε εξω-νοσοκομειακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων εργαστηρίων, σεμινάρια Επιστημονικών Εταιρειών, διαλέξεις, κλπ.).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ 2008-2010

 1. Βασικές αρχές προετοιμασίας δειγμάτων: φυγοκέντρηση, συντήρηση και βεβαίωση ποιότητας. Μονάδες μέτρησης βάρους και συγκεντρώσεων, υπολογισμοί, αραιώσεις. Ασφάλεια στο εργαστήριο.
 2. Φωτομετρία: Νόμος Beer’s, απορρόφηση-διαπερατότητα, συντελεστής μοριακής απορρόφησης. Ρυθμιστικά διαλύματα, ενζυμικές αντιδράσεις, καμπύλες βαθμονόμησης, διαγράμματα.
 3. Νεφρική κάθαρση και υπολογιστικές δοκιμασίες, χρονομετρημένες δοκιμασίες
 4. Λάθη και προαναλυτική διακύμανση
 5. Φθοριομετρία, χημειοφωταύγεια και πολωμένος φθορισμός
 6. Ατομική απορρόφηση και φλωγοφωτομετρία
 7. Νεφελομετρία και θολοσιμετρία
 8. Χρωματογραφία αέρια και υγρή
 9. Ηλεκροφόρηση
 10. Ανοσοαντιδράσεις
 11. Elisa
 12. Οσμωτικότητα άπιος διαβήτης
 13. Τιμές αναφοράς, Ποιοτικός έλεγχος
 14. Αξιολόγηση μεθόδων, όρια και παρεμβολές στον προσδιορισμό

Δεύτερος κύκλος

  1. Φυσιολογία και Παθοφυσιολογία του ύδατος και των ηλεκρολυτών
  2. Οξεοβασική ισορροπία
  3. Νεφρική λειτουργία
  4. Ηπατική λειτουργία
  5. Οστικές ασθένειες
  6. Παγκρεατική λειτουργία
  7. Γαστεντερολογική λειτουργία και πεπτικές ασθένειες
  8. Διαβήτης
  9. Αγγειοκαρδιαγγειακές ασθένειες και λιπιδιακός μεταβολισμός
  10. Μεταβολισμός σιδήρου, πορφυρίνης και χολερυθρίνης
  11. Αιμοσφαιρίνες
  12. Διατροφή
  13. Ιχνοστοιχεία και Βιταμίνες
  14. Υγρά τρίτου χώρου, ΕΝΥ
  15. Ενδοκρινολογία γενική

α) Θυρεοειδής
β) Γονάδες
γ) Ορμόνες επινεφριδίων και υπέρταση16. Καρκινικοί δείκτες νεοπλασία

 1. Πρωτεΐνες
 2. Λιπίδια
 3. Υδρογονάνθρακες
 4. Ισοένζυμα και ισομορφές ενζύμων

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • 1. G. Deliconstantinos, V. Villiotou and J.C. Stavrides (1996) Increse of Particulate Nitric Oxide Synthase Activity and Peroxynitrite Synthesis in UVB Irradiated Keratinocyte Membranes. Biochem. J. 320: 997-1003
 • 2. Pectasides D, Pavlidis N, Gogou L, Antoniou F, Nicolaides C, Tsikalakis D. Clinical value of CA 15-3, mucin-like carcinoma-associated antigen, tumor polypeptide antigen, and carcinoembryonic antigen in monitoring early breast cancer patients. Am J Clin Oncol. 1996 Oct;19(5):459-64.
 • 3. G. Deliconstantinos, V. Villiotou, J.C. Stavrides (1996) Nitric Oxide and Peroxynitrite Release by Ultraviolet B Irradiated Human Endothelial Cells are Possibly Involved in Skin Erythema and Inflammation. Experimental Physiol. 81: 1021-1033
 • 4. D. Mitropoulos, G. Deliconstantinos, A. Zervas, V. Villiotou, C. Demopoulos, J.K. Stavrides (1996) Nitric Oxide Synthase and Xanthine Oxidase Activities in the Spermic Vein of Patients with Varicocele: A Potential Role for Nitric Oxide and Peroxynitrite in Sperm Dysfunction J. Urology 156: 1952-1958
 • 5. A. Χλωράκη-Μπομποτά, Φ. Τσιδεμιάδου, Β. Βυλλιώτου, Μ. Φαρμάκης και Δ. Παγκαστής (1996) Προγνωστική Αξία των Κυτοκινών IL6, IL8, IL10, IFNγ, TNFα σε Σηψαιμικούς Ασθενείς 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ξενοδοχείο Χίλτον, 7-11 Μαΐου, 1996
 • 6. Β. Βυλλιώτου, Φ. Τσιδεμιάδου, A. Χλωράκη-Μπομποτά, Μ. Φαρμάκης και Α. Χατζηβασιλείου (1996) Μέτρηση των Επιπέδων του Γαλακτικού Οξέος και του ΑΤΡ σε Συνάρτηση με την Παραγωγή Ριζών Οξυγόνου σε Σηψαιμικούς Ασθενείς 22ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, Ξενοδοχείο Χίλτον, 7-11 Μαΐου, 1996
 • 7. G. Deliconstantinos, V. Villiotou, J.C. Stavrides (1997) Inhibition of Ultraviolet B Induced Skin Erythema by Ν-Nitro-L-Arginine and N-Monomethyl-L-Arginine. J. Dermatological Sci. 15: 23-35
 • 8. Triantafillidis JK, Barbatzas C, Cheracakis P, Ladas S, Tsikalakis D, Dadioti P. Helicobacter pylori infection and gastric juice total phospholipid concentration in patients with bleeding peptic ulcer. Am J Gastroenterol. 1998 Dec;93(12):2642-3.
 • 9. B. Βυλλιώτου (2003) Βιοχημεία των Ελευθέρων Ριζών και η Συμμετοχή τους σε Παθοφυσιολογικές Καταστάσεις του Ανθρώπινου Οργανισμού (Ανασκόπηση) Ιατρική, 83: 385-400.
 • 10. M. Papazachariou, V. Villiotou, Tsintavis N., Tsimpoukis G. (2003) Laboratory and Clinical Evaluation of the Ratio Uncomplexed/Total Prοstatic Specific Antigen for Determination of Prοstatic Cancer Probability. 15th IFCC-FESCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. June 1-5, Barcelona, Spain.
 • 11. E, Toumbis, G. Deliconstantinos, D. Kalogeromitrou, C. Karageorgiou, C. Kittas, N. Legagis, A. Katsabas, V. Villiotou, N. Ioannou (2003). The Effects of UVB Irradiation on the Production of Nitric Oxide (NO) in Malignant Melanoma. International Conference on Oxidative Stress in Skin Biology and Medicine September 18-21, Andros, Greece.
 • 12. V, Villiotou, M. Tsaparli, A. Samiotis, Ai. Megalakaki, Ch. Mitsouli (2004) Antracyclines, Oxidative Stress and Iron Metabolism. 7th International Conference of Anticancer Research. October 25-30, Corfu, Greece.
 • 13. Τ. Βοulikas, G. Stathopoulos, M. Vougiouka, A. Kourvetas, S. Rigatos, J. Stathopoulos, N. Andoulakos, V. Villiotou, G. Deliconstantinos, P. Devarayian (2004). Liposomaly-encspsulated cis-platin and oxaliplatin as revolutionary chemotherapy drugs. 7th International Conference of Anticancer Research. October 25-30, Corfu, Greece. Anticancer Res. 24: 4265-4266.
 • 14. IG. Fatouros, AZ. Jamurtas, V. Villiotou, S. Pouliopoulou, P. Fotinakis, K. Taxildaris, G. Deliconstantinos. (2004). Oxidative stress responses in older men during endurance training and detraining. Med Sci Sports Exerc. 36(12): 2065-2072.
 • 15. GP. Stathopoulos, T. Boulikas, M, Vougiouka, G.Deliconstantinos, S. Rigatos, E. Darli, V. Villiotou, J.G. Stathopoulos. (2005) Pharmacokinetics and adverse reactions of a new liposomal cisplatin (Lipoplatin): phase I study. Oncol Rep. 13(4): 589-595.
 • 16. V. Villiotou, G. Deliconstantinos, Ch. Mitsouli (2005). Deregulation of Iron Regulatory Proteins and Oxidative Stress in Cancer. 1st Congress of Molecular Medicine Instabul 16-19 April. Adv. Mol. Med. 1(Suppl): 111-116.
 • 17. Tsavaris N, Kosmas C, Kopterides P, Tsikalakis D, Skopelitis H, Sakelaridi F, Papadoniou N, Tzivras M, Balatsos V, Koufos C, Archimandritis A.Retinol-binding protein, acute phase reactants and Helicobacter pylori infection in patients with gastric adenocarcinoma. World J Gastroenterol. 2005 Dec 7;11(45):7174-8.
 • 18. V. Villiotou, G. G. Deliconstantinos, Ai. Megalakaki, Ch. Mitsouli (2006). Deregulation of Iron Regulatory Proteins and Oxidative Stress in Cancer. 3rd “Biologie Prospective” Santorini Conference. From Human Genetic Variation to Prediction of Risks and Responses to Drugs and the Enviroment. 29 September- 2 October 2006, Santorini.
 • 19. EE Douzinas, O Livaditi, AG Xiarchos, EJ Giamarellos-Bourboulis, V. Villiotou, IA Liappas, E Evangelou, AD Rapidis, Ch. Roussos. (2006). The Effect of Hypoxemic Resuscitation of Hemorrhagic Shock on Hemodynamic Stabilization and Inflammatory Response: A Pilot Study in a Rat Experimental Model. J Trauma 61(4): 918-923.
 • 20. E.E. Douzinas, O. Livaditi, I. Andrianakis, P. Prigouris, P. Paneris, V. Villiotou, A.P. Betrosian (2008) The Effect of Hypoxemic Resuscitation from Hemorragic Shock on Blood Pressure Restoration and on Oxidative and Inflammatory Responses. Intensive Care Med. 34(6):1133-41. Epub 2007 Dec 1.

Μετάβαση στο περιεχόμενο