Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : Νικόλαος Δόγκας 
  

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικά με το Τμήμα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Το Βιοχημικό τμήμα είναι ένα από τα βασικά εργαστήρια του Νοσοκομείου ΕΑΝΠ “Μεταξά” και στατιστικά εκτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό εξετάσεων (~120.000 εξετάσεις μηνιαίως) απαραίτητων για την κλινική παρακολούθηση των εσωτερικών αλλά και εξωτερικών ασθενών και συμβάλουν στην διάγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση των ασθενών.

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: σάκχαρο, γλυκιωμένη αιμοσφαιρίνη, καμπύλη σακχάρου, ινσουλίνης και C πεπτιδίου.
ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: χοληστερίνη, HDL (καλή) και LDL (κακή) χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, απολιποπρωτεϊνες ApoA1, ApoB, Lp(α).
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Κρεατινίνη κινάση και ισοένζυμα (CK, CK-MB), γαλακτική δεϋδρογενάση (LDH), οξαλοξική τρανσαμινάση, Τροπονίνη Ι, μυοσφαιρίνη, ομοκυστεϊνη.
ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: Χολερυθρίνη ολική και άμεσος, οξαλοξική και πυροσταφυλική τρανσαμινάση, γαλακτική δεϋδρογενάση, γ-γλουταμύλ-τρανσφεράση, αμυλάση ορού και ούρων, αλκαλική φωσφατάση.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Ολικά λευκώματα, λευκωματίνες, ουρία και κρεατινίνη ορού και ούρων, κάθαρση κρεατινίνης, ουρικό οξύ, ιόντα (νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, φωσφόρος, μαγνήσιο) ορού και ούρων, μικροαλβουμίνη ούρων.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ: περιλαμβάνει όλες τις ανωτέρω εξετάσεις καθώς επίσης και ηλεκτρολύτες, ασβέστιο, φωσφόρος, σίδηρος, λευκώματα, ηλεκροφόρηση λευκωμάτων, τρανσφεράση, φερριτίνη.
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Methotrexate.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ: Το Βιοχημικό εργαστήριο σε συνεργασία με την Ουρολογική κλινική έχει οργανώσει πρόγραμμα προληπτικού τακτικού ελέγχου για τον καρκίνου του προστάτη όπου μπορεί να συμμετέχει όλος ο ανδρικός πληθυσμός ηλικίας 50 και άνω κατόπιν ραντεβού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει Ουρολογικό ιστορικό, Δακτυλική εξέταση, Προστατικοί Δείκτες Καρκίνου (PSA, Free PSA, λόγος Free PSA/PSA) και επαναλαμβάνεται κάθε έτος.

Όλο το φάσμα των εξετάσεων καλύπτεται με τελευταίας τεχνολογίας αυτόματους αναλυτές, συνδεδεμένους με κεντρικό σύστημα πληροφορικής (LIS), το οποίο διαχειρίζεται τη ροή των αποτελεσμάτων, κάτω από συνεχή επιστημονικό έλεγχο.

Το Βιοχημικό εργαστήριο έχει τον κάτωθι εξοπλισμό:

 • Ψυχόμενη Φυγόκεντρος
 • 2 αυτόματους Βιοχημικούς αναλυτές
 • 2 ανοσολογικούς αναλυτές
 • 2 συστήματα υγρής χρωματογραφία (HPLC)
 • Σύστημα ηλεκροφορήσεων και ανοσοκαθηλώσεων
 • Φωτόμετρο
 • Ωσμόμετρο

ΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ

Οι εξεταζόμενοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

 • εσωτερικούς (νοσηλευόμενους )
 • εξωτερικούς (κατά τη διάρκεια της εφημερίας του νοσοκομείου, των απογευματινών ιατρείων ή κατόπιν ραντεβού).

Οι απαντήσεις των βιοχημικών εξετάσεων δίδονται κατά κανόνα αυθημερόν ενώ στους εξωτερικούς ασθενείς, με προγραμματισμένα ραντεβού, την επομένη της αιμοληψίας.

Κατόπιν ραντεβού μπορούν να γίνουν και όλοι οι ανωτέρω Βιοχημικοί έλεγχοι.
Τηλέφωνα για ραντεβού 2104284444-55 εσωτερικό 1116 ή 1350

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το Βιοχημικό Εργαστήριο συμμετέχει στην χορήγηση πλήρης ειδικότητας Βιοπαθολογίας σε 11 ειδικευομένους ιατρούς, οι οποίοι αποκτούν μεγάλη εμπειρία, λόγω της ποικιλίας των εκτελουμένων εξετάσεων, του μεγάλου αριθμού των περιστατικών που αντιμετωπίζονται στις κλινικές και στα Εξωτερικά Ιατρεία και του Νοσοκομείου.
Κατ’ έτος διεξάγεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το Επιστημονικό Προσωπικό του Εργαστηρίου στο οποίο συμμετέχουν ενεργά με παρουσιάσεις και οι ειδικευόμενοι.
Πολλοί ειδικευόμενοι έχουν κατά τα τελευταία έτη συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου που εκπονούνται με συνεργασία με τις κλινικές του Νοσοκομείου αλλά και άλλα Νοσοκομεία. Επίσης, το επιστημονικό προσωπικό του εργαστηρίου συμμετέχει και σε εξω-νοσοκομειακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εκπαιδευτικά προγράμματα άλλων εργαστηρίων, σεμινάρια Επιστημονικών Εταιρειών, διαλέξεις, κλπ.).

Μετάβαση στο περιεχόμενο