Επιστημονικό προσωπικό

  Φυσικοθεραπευτές: Ζεπάτου Αικατερίνη
  Λεωτσάκος Γεώργιος
  Πίτσα Ανθία
  

Στοιχεία επικοινωνίας

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
  τηλ. 213 207 9251

Σχετικά με το Τμήμα

Σκοπός γραφείου Φυσικοθεραπευτών

To γραφείο φυσικοθεραπείας του νοσοκομείου έχει στόχο την κάλυψη των αναγκών και την παροχή φροντίδας σε όλους τους νοσηλευόμενους ασθενείς όλων των τμημάτων. Οι φυσικοθεραπευτές επισκέπτονται όλα τα τμήματα του νοσοκομείου κατόπιν παραπομπής και σε στενή συνεργασία με τους γιατρούς και το λοιπό παραϊατρικό προσωπικό των τμημάτων αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν προγράμματα φυσικοθεραπείας για την αρτιότερη υποστήριξη και αποκατάσταση των ασθενών. Τα προγράμματα αυτά παρέχονται στους χώρους νοσηλείας των ασθενών για όσο διάστημα απαιτείται και σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα.

Παροχές τμήματος

 • Αναπνευστική φυσικοθεραπεία: λοιμώξεις αναπνευστικού, προεγχειρητική και μετεγχειρητική αντιμετώπιση σε ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα, χειρουργεία θώρακα.
 • Κινησιοθεραπεία : σε προβλήματα ασθενών λόγω παρατεταμένης κατάκλισης, χημειοθεραπειών, νευρολογικών προβλημάτων.
 • Λεμφοίδημα : σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν μετεγχειρητικά λεμφοίδημα και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.
 • Μ.Ε.Θ: αναπνευστική και  κινησιοθεραπεία σε βαριά πάσχοντες ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο