• 22/10/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Συρραπτικών Εργαλείων (CPV: 33141120-7)»TOTAL ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ

  Read more
  • 20/10/2021

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (CPV: 33141000-0)ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ_2021_10_20_5_38_35_609100

  Read more
  • 14/10/2021

  Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ειδικών Απολυμαντικών (CPV: 24455000-8ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙ_2021_10_14_9_53_10_84434

  Read more
  • 14/10/2021

  Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ραμμάτων (CPV: 33141126-9)ΡΑΜΜΑΤΑ_2021_10_14_9_51_27_78327

  Read more
  • 14/10/2021

  Αποτελέσματα Δημόσιας διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Φαρμακείουhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚ_2021_10_14_9_54_49_32979.pdf (CPV: 33141000-0)

  Read more
  • 27/09/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού Υλικού και Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (CPV: 33141000-0)»TOTAL ΔΙΑΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΑhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΔΙΑΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ-ΚΑΙ-ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΑ.pdf

  Read more
  • 27/09/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ραμμάτων (CPV: 33141126-9)»TOTAL ΡΑΜΜΑΤΑhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΡΑΜΜΑΤΑ.pdf

  Read more
  • 27/09/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Φαρμακείου (CPV: 33141000-0)»TOTAL ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.pdf

  Read more
  • 27/09/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ειδικών Απολυμαντικών (CPV: 24455000-8 »TOTAL ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ – Αντίγραφοhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΕΙΔΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ-Αντίγραφο.pdf

  Read more
  • 07/05/2021

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο