• 29/11/2022

  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.12/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΣΣΑΡΩΝ-4-ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΜΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-6ΓΗΔ4690ΩΖ-ΑΕ3.pdf

  Read more
  • 22/11/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 40/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Εκατόν δέκα (110) κλινών – στρωμάτων νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων κομοδίνων – τραπεζοτουαλετών του ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ»

  Read more
  • 10/11/2022
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΊΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ, ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 193340. https://portal.eprocurement.gov.gr/webcenter/portal/TestPortalRead more
  • 08/11/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

  Read more
  • 02/11/2022

  29/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

  Read more
  • 27/10/2022

  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 31/2022 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2

  Read more
  • 25/10/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ 23/2022 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ «Για την Εκμίσθωση Ακινήτου επί της οδού Π. Ζερβού 23 στο Π. Ψυχικό» CPV:70210000-6

  Read more
  • 20/10/2022

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ SARS-COV-2https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/9ΒΧΦ4690ΩΖ-ΤΤΠ.pdf

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο