Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

    ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : ΜΠΟΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ
    ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α': ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ
    

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικά με το Τμήμα

Το τμήμα μας διαθέτει 18 κρεβάτια.

Υπάρχουν και 8 θέσεις ιατρών προς ειδίκευση στην κλινική μας.

Κάθε χρόνο εξετάζονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία περίπου 500 ασθενείς, στα ΤΕΠ περίπου 280, από αυτούς νοσηλεύονται 650, ενώ χειρουργούνται περίπου 250.

Ειδικές Μονάδες

Εξωτερικά Ιατρεία: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη εξετάζουμε ασθενείς στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (κατόπιν ραντεβού) 10-12μμ

Δραστηριότητες

Στην κλινική μας γίνονται όλα τα είδη θωρακοχειρουργικών επεμβάσεων που αφορούν τους πνεύμονες, τον οισοφάγο, τον θύμο αδένα, το διάφραγμα, τον καδυόμενο θυρεοειδή αδένα και το θωρακικό τοίχωμα. Οι επεμβάσεις αυτές είναι είτε διαγνωστικές (βρογχοσκοπήσεις, μεσοθωρακοσκοπήσεις, βιοψίες), είτε θεραπευτικές (λοβεκτομές, πνευμονεκτομές, εκτομές οισοφάγου και αναστομώσεις, εκτομές θύμου, καταδυόμενων βρογχοκηλών κλπ).

Υπάρχει και λειτουργεί στην κλινική μας θωρακοσκοπικό τμήμα ενώ χρησιμοποιείται και μηχάνημα LASER (ND-YAG) στις χειρουργικές επεμβάσεις.

Ακόμη καλύπτονται από την κλινική μας επείγουσες αγγειοχειρουργικές ανάγκες του νοσοκομείου μας (τρώσεις αρτηριών ή φλεβών καθώς και αρτηριακές ή φλεβικές θρομβώσεις).

Στην κλινική μας γίνεται εκτίμηση αναπνευστικών όγκων των ασθενών του νοσοκομείου μας. (Σπιρομέτρηση)

Η κλινική μας συμμετέχει στην γενική εφημερία των νοσοκομείων του Πειραιά και κάθε τρεις ημέρες εξετάζει και αντιμετωπίζει επείγοντα και τραυματολογικά περιστατικά στα ΤΕΠ.

Πληροφορίες για τον Καρκίνο του Πνεύμονα

Εκπαιδευτικό υλικό για ιατρούς

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Θωρακοχειρουργικού Τμήματος 

Μετάβαση στο περιεχόμενο