ΝΕΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΜΕΤΑΞΑ»

Το νοσοκομείο “ΜΕΤΑΞΑ”, εδώ και αρκετές δεκαετίες προσφέρει, με ικανοποιητική επάρκεια, εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, κυρίως στον τομέα των νεοπλασιών.

Η νέα Διοίκηση του νοσοκομείου, ευθυγραμμιζόμενη με τις απαιτήσεις του πρόσφατου ριζοσπαστικού μεταρρυθμιστικού νόμου 2889/01 καλείται, μέσα από την καταγραφή και την αξιοποίηση της υπάρχουσας πραγματικότητας να επαναπροσδιορίσει την στρατηγική του νοσοκομείου και να σχεδιάσει την προοπτική του, με μοναδικό τελικό στόχο την βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Αφετηρία κάθε πρωτοβουλίας αποτελούν ο εντοπισμός των κοινωνικών αναγκών και η μέτρηση της αυξανόμενης ζήτησης υπηρεσιών περίθαλψης ογκολογικών ασθενών, εφόσον το νοσοκομείο διατηρεί και ενισχύει τον αντικαρκινικό του χαρακτήρα.

“Εργαλεία” για την πραγματοποίηση των στρατηγικών στόχων αποτελούν οι, ως ένα βαθμό, οι ικανοποιητικές δομές του νοσοκομείου, η πολύχρονη και εξειδικευμένη εμπειρία των στελεχών, η υφιστάμενη και αναμφισβήτητη τεχνογνωσία, η ορθολογική διαχείριση των πόρων, η κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.

Η Διοίκηση του νοσοκομείου με την συνεργασία και την καθοδήγηση της 2η Υγειονομικής Περιφέρειας. Αττικής θα προσπαθήσει να βελτιώσει τις μεθόδους οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργικότητας του νοσοκομείου, μέσω της εφαρμογής νέων οργανωτικών, διοικητικών και διαχειριστικών προτύπων.

Ιδιαίτερους επιχειρησιακούς στόχους θα αποτελέσουν, ο συνεχής εκσυγχρονισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η βελτίωση της κτιριακής και ξενοδοχειακής υποδομής, η δημιουργία ολοκληρωμένου μηχανογραφικού συστήματος, η ενίσχυση των υφιστάμενων διατομεακών τμημάτων (Κλινική Μιας Ημέρας, Κατ’ οίκον Νοσηλείας, Ιατρείο Πόνου κ.λπ.), η δημιουργία νέων υπηρεσιών Νοσηλευτικής και Ανακουφιστικής Φροντίδας (Ξενώνας ασθενών τελικού σταδίου, εντευκτήριο ασθενών κ.λπ.) και η βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας του προσωπικού.

Γνώμονας μας για την επίτευξη των στόχων θα είναι ο απόλυτος σεβασμός και η προάσπιση των δικαιωμάτων των ασθενών. Και το θετικό αποτέλεσμα θα προκύψει μέσα από την κοινή προσπάθεια και τη συνεργασία, Διοίκησης και Εργαζομένων, που φαίνεται ήδη ότι έχουν εξασφαλιστεί.

Είμαστε αισιόδοξοι και πιστεύουμε ότι το “σημερινό” νοσοκομείο “Μεταξά”, είναι καλύτερο από το “χθεσινό” και το “αυριανό” θα είναι καλύτερο από το “σημερινό”.

Μέσα από αυτή την αισιόδοξη προοπτική και η δική μας ζωή ασφαλώς θα γίνει καλύτερη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο