Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

  Διευθυντές:
  1967-1972 Μαθιός Κωνσταντουλάκης
  1974-2000 Βασίλης Σεϊτανίδης
  2003-2010 Χρτ. Μητσούλη-Μεντσικώφ
  2011-06/2021 Αικ. Μεγαλακάκη
  
  Συντονίστρια Διευθύντρια : Μ. Κωτσοπούλου
  Διευθύντρια : Αν. Τσακιρίδου
  Επιμελήτρια Α': Μ. Δαδακαρίδου
  Επιμελήτρια Α': Π. Λαμπροπούλου
  Επιμελήτρια Α': Αικ. Ξηρόκωστα
  Επικουρικός Επιμ. Β': Ευάγγελος Ασμάνης
  Επικουρικός Επιμ. Β': Διονύσιος Στούμπος
  

Στοιχεία επικοινωνίας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η Αιματολογική Κλινική του Νοσοκομείου Μεταξά είναι μια από τις μεγαλύτερες και παλαιότερες αμιγώς αιματολογικές κλινικές της χώρας.
Ιδρύθηκε το 1967 ως “Αιματολογικό Τμήμα” το οποίο περιελάμβανε την Κλινική, το Αιματολογικό Εργαστήριο και την Αιμοδοσία. Αργότερα τα τμήματα αυτά αυτονομήθηκαν και έκτοτε η Κλινική λειτουργεί αυτοτελώς.

Μονάδα Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (Μ.Μ.Μ.Ο)

Από τις 24 Οκτωβρίου 2021 το αιματολογικό τμήμα, αποτελεί πιστοποιημένο/επίσημο μεταμοσχευτικό κέντρο του EBMT (European Bone Marrow Transplantation Center) με κωδικό κέντρου CIC (Center Identification Code): 1020, για διενέργεια Αυτόλογων Μεταμοσχεύσεων.

Επιστημονικά Υπεύθυνη : Μαρία Κωτσοπούλου Συντονίστρια Δ/ντρια Αιματολογικής Κλινικής

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Κάθε Πέμπτη επίσκεψη στους θαλάμους
Καθημερινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, καθώς και απογευματινά από τους ιατρούς της κλινικής .
Κάθε Τρίτη 13.00-15.00 επίσκεψη γραφείου, παρουσίαση των νοσηλευομένων ασθενών, συζήτηση, διαφορική διάγνωση και προτάσεις αντιμετώπισης ενδιαφερόντων περιστατικών.
Κάθε δεύτερη Πέμπτη ωριαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 15.00 – 16.00.

ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η Αιματολογική Κλινική υποδέχεται ασθενείς με όλο το φάσμα των αιματολογικών παθήσεων, εκτός από τις Αιμοσφαιρινοπάθειες και τις Διαταραχές της Αιμόστασης που αντιμετωπίζονται σε Ειδικά Κέντρα. Διαθέτει 30 κλίνες, καθώς και Μονάδα Αυτόλογης Μεταμόσχευσης Αρχέγονων Αιμοποιητιικών Κυττάρων σε δυο μονόκλινους θαλάμους. Παράλληλα οι γιατροί της Κλινικής παρέχουν συμβουλευτικό έργο σε όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου, τόσο στις Παθολογικές -Ογκολογικές Κλινικές όσο και στον Χειρουργικό Τομέα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Η Κλινική συνεργάζεται στενά με το Αιματολογικό Εργαστήριο που περιλαμβάνει το Τμήμα Κυτταρομορφολογίας, το Τμήμα Κυτταρομετρίας Ροής και το Τμήμα Αιμόστασης, καθώς και με το Τμήμα Αιμοδοσίας και με το Τμήμα Αιμαφαίρεσης και Κρυοβιολογίας για την υποστήριξη των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών με αίμα και παράγωγα του αίματος και τη διενέργεια αιμοπεταλιαφαιρέσεων, πλασμαφαιρέσεων, συλλογή αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, κρυοκατάψυξη κλπ.

Το κλινικό έργο της Αιματολογικής Κλινικής υποστηρίζεται από την Κλινική Μιας Ημέρας και την Υπηρεσία Νοσηλείας στο Σπίτι. Στην Κλινική Μιας Ημέρας γίνεται διαγνωστικό έργο – κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος σε εξωτερικούς ασθενείς, μυελογράμματα, οστεομυελικές βιοψίες, παρακεντήσεις και βιοψίες λεμφαδένων, καθώς και θεραπευτικό έργο -χημειοθεραπείες, μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του, υποστηρικτική αγωγή γ-σφαιρίνες, διφωσφονικά κλπ.
Η Υπηρεσία Νοσηλείας στο Σπίτι αναλαμβάνει τους ασθενείς που κατοικούν σε συγκεκριμένη ακτίνα γύρω από το Νοσοκομείο για παρακολούθηση, τακτικό εργαστηριακό έλεγχο και προετοιμασία για μεταγγίσεις και χημειοθεραπείες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Το Τμήμα παρέχει πλήρη ειδικότητα Αιματολογίας.
Οι θέσεις των ειδικευομένων στην Αιματολογία είναι επτά. Οι ειδικευόμενοι ακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Αιματολογικής Εταιρείας, δηλαδή 2 χρόνια εκπαίδευση στην Κλινική και τη Μεταμόσχευση Αρχέγονων Αιμοποιητικών Κυττάρων, ενίοτε με απόσπαση σε τμήματα Αλλογενούς Μεταμόσχευσης, 6 μήνες Αιμοδοσία και 18 μήνες Εργαστήριο, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται δίμηνες αποσπάσεις σε τμήματα Αιμοσφαιρινοπαθειών και Αιμόστασης, κατόπιν συννενόησης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα κάθε Πέμπτη 2-3 μμ από προσκεκλημένους ομιλητές αλλά και συμμετοχή των ιατρών της κλινικής. Την πρώτη Πέμπτη κάθε μήνα γίνεται βιβλιογραφική ενημέρωση από έγκυρα περιοδικά Αιματολογίας ή τα πρόσφατα συνέδρια.Καθημερινά γίνεται εκτίμηση της μορφολογίας και συζήτηση των τρεχόντων περιστατικών στο μικροσκόπιο συμπαρατήρησης.

Ανά δίμηνο γίνονται γραπτές εξετάσεις με το σύστημα πολλαπλών επιλογών πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες που εξαντλούνται μέσα σε 50 ερωτήσεις. Οι εξετάσεις είναι ανώνυμες και σκοπό έχουν την αυτοαξιολόγηση των ειδικευομένων. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων δίδονται γραπτά στους ειδικευόμενους.

Τόσο τα στελέχη όσο και οι ειδικευόμενοι ιατροί της Αιματολογικής Κλινικής συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες της Αιματολογικής Εταιρείας πραγματοποιώντας ομιλίες, διαλέξεις, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις, λαμβάνουν μέρος σε συνεργατικές μελέτες και παρακολουθούν ελληνικά και διεθνή συνέδρια. Υπάρχει συνεχής παραγωγή ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων και οι ειδικευόμενοι ιατροί ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και ερευνητικά προγράμματα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο