Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ :ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ :ΣΑΪΝΤΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α'ΕΣΥ : ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : ΚΥΠΡΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
  ΛΕΦΑΝΤΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, KOZLOWSKA KATARZYNA, ΣΟΡΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
  

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικά με το Τμήμα

Δραστηριότητες

Εξετάσεις που γίνονται:

ΓΕΝΙΚΗ ΟΥΡΩΝ: Δείγμα ούρων μετά την πρωινή έγερση. Προηγείται καλός καθαρισμός των έξωγεννητικών οργάνων. Τα ούρα τοποθετούνται σε καθαρό και στεγνό δοχείο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ: Λαμβάνεται το μέσο της πρώτης πρωινής ούρησης. Προηγείται καλός καθαρισμός των έξω γεννητικών οργάνων. Τα ούρα τοποθετούνται σε αποστειρωμένο, ερμητικά κλειστό, πλαστικό δοχείο και μεταφέρονται στο εργαστήριο, μέσα σε 2 ώρες.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ: Είναι απαραίτητη η προσυνεννόηση με τους ιατρούς του τμήματος.

ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΟΠΡΑΝΩΝ: 2-3 δείγματα κοπράνων σε διάστημα δέκα (10) ημερών. Για ορισμένα παράσιτα π.χ. οξύουρους, προηγείται συνεννόηση με το εργαστήριο.

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΝΤΟΥΧ: Δεν απαιτείται προσυνεννόηση. (Σσ. Η ανάγνωση γίνεται μετά 48-72 ώρες).

ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΥΡΩΝ 24ΩΡΟΥ: Συλλέγονται τα ούρα ενός πλήρους 24ώρου σε καθαρό μπουκάλι. Κατά τη διάρκεια της συλλογής τα ούρα φυλάσσονται, χωρίς συντηρητικό, στους 4°0.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΡΙΜΑΤΩΝ: (π.χ. προστατικό, εγκεφαλονωτιαίο υγρό κλπ.): Είναι απαραίτητη η προσυνεννόηση με τους ιατρούς του τμήματος.

ΣΤΑΘΜΕΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ: (αμικασίνη, γενταμυκίνη, νετιλμικίνη, βανκομυκίνη): Δυο δείγματα αίματος σε πήγμα. Το πρώτο 1 ώρα μετά τη χορήγηση του αντιβιοτικού και το δεύτερο 1 ώρα πριν τη χορήγηση της επόμενης δόσης.

ΑΝΤΙ-Ο-ΣΤΡΕΠΤΟΛΥΣΙΝΗ: Λήψη αίματος νήστις.

ΑΝΤΙΕΧΙΝΙΚΟΚΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ: Λήψη αίματος νήστις.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ WRIGHT: Λήψη αίματος νήστις.

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΑΤΟΣ: Κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο.

ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΟΪΟΥ: Κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ CHLAMYDIA TRACHOMATIS ΣΕ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΥΡΗΘΡΙΚΟ ΕΚΚΡΙΜΑ: Κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ MYCOPLASMA HOMINIS ΚΑΙ UREAPLASMA UREALYTICUM: σε τραχηλικό και ουρηθρικό έκκριμα: Κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο.

HELICOBACTER PYLORI: Λήψη αίματος νήστις.

ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΤΗΣ CANDIDA ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ: Κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο.

ΑΝΤΙΓΟΝΟ ASPERGILLUS ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ: Κατόπιν συνεννόησης με το εργαστήριο

Μετάβαση στο περιεχόμενο