Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

    ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Β' : ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικά με το Τμήμα

Η Ιατρική της Εργασίας ανήκει στον ευρύτερο τομέα της Δημόσιας Υγείας και της Κοινωνικής

και Προληπτικής Ιατρικής Η άσκηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας ελέγχεται και

συνορίζεται και από το Υπουργείο Εργασίας. Το Τμήμα Ιατρικής της Εργασίας λειτουργεί από τον

Ιανουάριο του 2012.

Δραστηριότητες:

1. Περιοδικός έλεγχος υγείας των εργαζομένων του νοσοκομείου Μεταξά (αριθμός εργαζομένων

>800 άτομα) και παραπομπή των εργαζομένων για ιατρικές εξετάσεις

2. Έλεγχος της εμβολιαστικής κάλυψης των εργαζομένων

3. Συνταγογράφηση εμβολίων

4. Συνταγογράφηση φαρμάκων που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι είτε σε τακτική βάση λόγω

προβλημάτων υγείας είτε σε επείγουσα βάση σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου

5. Παροχή επείγουσας θεραπείας σε περίπτωση ατυχήματος ή αιφνίδιας νόσου στους μόνιμους και

στους εντός του νοσοκομείου εργαζόμενους των εταιρειών καθαρισμού και σίτισης

6. Σύνταξη πρωτοκόλλων για πρόληψη ατυχημάτων

7.Συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα δημόσιας υγείας και υγιεινής της εργασίας

8. Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου σε συνεργασία με τον Τεχνικό Ασφαλείας του Νοσοκομείου

9. Αιτιολογημένες εκθέσεις για αλλαγή θέσης εργασίας των εργαζομένων

10. Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα ορθής πρακτικής, χρήσης μέτρων ατομικής

προστασίας και πρόληψης ατυχημάτων

11. Έλεγχο της υγείας των συνοδών των ασθενών που διαμένουν στον Ξενώνα του Νοσοκομείου

με εργαστηριακές εξετάσεις και κλινική εξέταση για διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

12. Χορήγηση πιστοποιητικών υγείας για πρόσληψη είτε σε καταστήματα υγειονομικού

ενδιαφέροντος ( απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις) είτε σε άλλους χώρους εργασίας (εγκύκλιος

του ΥΥΚΑ Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.60325/ 29/5/2012).

13. Παροχή ιατρικού ελέγχου σε κάθε εργαζόμενο της επικράτειας που θα προσφύγει σε μονάδα

του ΕΣΥ σχετικά με την προληπτική ιατρική (Ν. 3850/2010).

14. Παροχή υπηρεσιών ελέγχου υγείας με ραντεβού εβδομαδιαίως στα Εξωτερικά Ιατρεία σε

επίπεδο πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Εξωτερικά Ιατρεία:

Τρίτη 8:30- 12:30 κατόπιν ραντεβού

Για ανακοινώσεις, ερωτηματολόγια, παρουσιάσεις, πρωτόκολλα πατήστε παρακάτω.

Πιστοποιητικό υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος
Σχετικά με ατυχήματα
Σχετικά με έκθεση σε υγρά
Πρόληψη τραυματισμών από αιχμηρά αντικείμενα

Μετάβαση στο περιεχόμενο