Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

  Συντονίζων Διευθυντής: Μαργέτης Παναγιώτης
  Διευθύντρια:Μιχαλοπούλου Έλενα- Διοτίμα
  Επιμελήτρια Α': Σάκκαλη Ελένη
  Επικουρική ιατρός:: Τσιαχρή Γεωργία
  Επικουρική ιατρός:: Μιχελόγγονα Αρχοντούλα
  

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικά με το Τμήμα

1. Σύμφωνα με τον οργανισμό του Νοσοκομείου για το Καρδιολογικό Τμήμα προβλέπονται επτά (7) θέσεις ειδικών καρδιολόγων (στην παρούσα φάση καλύπτονται τρείς (3) από τις επτά (7) θέσεις, συν την παρουσία δύο επικουρικών καρδιολόγων).
2. Πραγματοποιείται τακτικό εξωτερικό Καρδιολογικό ιατρείο (Δευτέρα και Πέμπτη), ιατρείο Καρδιο- Ογκολογίας (Τρίτη και Παρασκευή), ιατρείο συνταγογράφησης (Τρίτη και Πέμπτη) ενώ κάθε Τετάρτη πραγματοποιούνται εργαστηριακές καρδιολογικές εξετάσεις στο Ηχωκαρδιολογικό Εργαστήριο και στο Εργαστήριο της δοκιμασίας κόπωσης και σπινθηρογραφημάτων καρδιάς. Για την εξέταση ασθενούς στα ιατρεία αυτά, αλλά και για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων απαιτείται προγραμματισμένο ραντεβού στον τηλεφωνικό αριθμό 14500.
3. Στο Καρδιολογικό Τμήμα μπορούν να εκτιμηθούν και να θεραπευθούν ασθενείς πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία καρκίνου οι οποίοι:
• Έχουν συνυπάρχουσα καρδιακή νόσο
• Έχουν αναπτύξει καρδιαγγειακές επιπλοκές από την θεραπεία του καρκίνου

Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητες του Καρδιολογικού Τμήματος περιλαμβάνουν:
-την αρχική καρδιολογική αξιολόγηση και διαστρωμάτωση κινδύνου καρδιακών επιπλοκών πριν από τη θεραπεία του καρκίνου
– τη συζήτηση με ογκολόγους για επιλογές χημειοθεραπευτικών σχημάτων σε ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο καρδιαγγειακών επιπλοκών
– την παρακολούθηση των ασθενών κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου
– τη μακροχρόνια παρακολούθηση μετά το πέρας της θεραπεία του καρκίνου
– την καρδιολογική θεραπεία ογκολογικών ασθενών που αναπτύσσουν καρδιακές παθήσεις
– την προεγχειρητική εκτίμηση των ογκολογικών ασθενών
– την παρακολούθηση και θεραπεία ασθενών με νεοπλασματικά νοσήματα που επινέμονται το καρδιαγγειακό σύστημα (αμυλοείδωση, όγκοι καρδιάς).
Το Καρδιολογικό Τμήμα διαθέτει την δυνατότητα πραγματοποίησης διαθωρακικικών και διοισοφαγείων ηχωκαρδιογραφικών μελετών, δυναμικών ηχωκαρδιογραφικών μελετών (stress echo), 24-ωρης περιπατητικής καταγραφής καρδιακού ρυθμού (Holter ρυθμού) και αναίμακτης διερεύνησης ισχαιμίας με δοκιμασία κοπώσεως και σπινθηρογράφημα καρδιάς με Tl-201.

Μετάβαση στο περιεχόμενο