Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

  Στοιχεία επικοινωνίας

  • ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
   τηλ. 213-207-9368
  • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
   τηλ. 213-207-9510

  Σχετικά με το Τμήμα

  • Τμήμα εφαρμογής θεραπευτικών πράξεων
  • 2 γραμμικοί επιταχυντές
  • 2 μονάδες κοβαλτίου στο τμήμα βραχυθεραπείας με μηχάνημα βραχυθεραπείας σε αντικατάσταση
  • Στα ανωτέρω τμήματα απασχολούνται 12 Τεχνολόγοι και 5 τραυματιοφορείς
  • Μονάδα εξομοιώσεως με μηχάνημα εζομοιωτού
  • Μονάδα σχεδιασμού ακτινοθεραπείας (2 υπολογιστές)

  Ειδικές Μονάδες

  Εξωτερικά Ιατρεία:

  • Υποδοχή των νέων ασθενών.
  • Παρακολούθηση των υπό Ακτινοθεραπεία αρρώστων.
  • Μακροχρόνια παρακολούθηση των αρρώστων

  Το Α’ Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό Τμήμα συνεργάζεται με την μονάδα βραχείας νοοηλείας (ειδική ιατρική νοσηλεία και ακτινοευαισθητοποιός χημειοθεραπεία).

  Δραστηριότητες

  • Ογκολογικά Συμβούλια
  • Συνέδρια (ελληνικά και διεθνή).
  • Εκπαιδευτικά μαθήματα.
  • Σεμινάρια – Συνεχής ενημέρωση στην εξέλιξη της Ογκολογίας.
  • Θεραπευτικά πρωτόκολλα.

   ΝΕΑ

  Σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή και η νέα τεχνολογία IMRT : Ακτινοθεραπεία Διαμορφούμενης Έντασης (Intensity Modulated Radiotherapy)

  IMRT

  • Η IMRT είναι μια νέα τεχνική ακτινοθεραπείας. Στην κλασική ακτινοθεραπεία η δέσμη της ακτινοβολίας έχει την ίδια ένταση, ή δύναμη, σε όλα τα σημεία του πεδίου. Συνήθως χρησιμοποιούνται  πολλαπλά πεδία για να συγκεντρώσουν τη δόση στον όγκο.
  •  Η IMRT χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου να κατευθύνει κατά τη διάρκεια της ακτινοβολίας τα κινούμενα φύλλα που υπάρχουν μέσα στο γραμμικό επιταχυντή. Τα φύλλα αυτά παραμένουν πιο πολύ χρόνο ανοιχτά στις περιοχές του πεδίου που “βλέπουν” τον όγκο και κλειστά στις περιοχές που “βλέπουν” τους φυσιολογικούς ιστούς. Mε αυτόν τον τρόπο γίνεται αυτό που ονομάζουμε διαμόρφωση της έντασης, ή δύναμης, της ακτινοβολίας. Επιπλέον, οι δέσμες της ακτινοβολίας δίνονται από πολλές γωνίες (“βλέπουν” δηλαδή τον όγκο από πολλές γωνίες) παρέχοντας έτσι μεγαλύτερη δυνατότητα για διαμόρφωση των πεδίων.

  Μετάβαση στο περιεχόμενο