ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : 
  

Στοιχεία επικοινωνίας

Σχετικά με το Τμήμα

Η Ωτορινολαρυγγολογική κλινική του ΜΕΤΑΞΑ λειτουργεί από το 1987.

Ιατρικό Προσωπικό

Το μόνιμο ιατρικό δυναμικό της Κλινικής αποτελείται από τρείς μόνιμους ιατρούς του ΕΣΥ . Στην Κλινική υπηρετούν 4 ειδικευόμενοι ιατροί στην Ωτορινολαρυγγολογία και ένας που είναι σε παράταση.

Πρόγραμμα Κλινικής

Αριθμός κλινών: 22
Αίθουσες τακτικού Χειρουργείου 3 εβδομαδιαίως.
Διενέργεια επεμβάσεων υπό τοπική αναισθησία κάθε Τετάρτη στο Χειρουργείο των εξωτερικών ιατρείων.

   • Γενικό Εξωτερικό Ιατρείο ΩΡΛ: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή
   • Τακτικό Χειρουργείο: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη
   • Ακοολογικός έλεγχος: Πέμπτη
   • Ενδοσκοπικός έλεγχος: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή

Χειρουργικές Επεμβάσεις

Ογκολογικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου

   • ΡΙΝΟΣ – ΠΑΡΑΡΡΙΝΙΩΝ – ΦΑΡΥΓΓΟΣ
   • ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (γλωσσεκτομή, γναθεκτομή)
   • ΣΙΑΛΟΓΟΝΟΙ ΑΔΕΝΕΣ (παρωτιδεκτομή, εκτομή υπογναθίων αδένων)
   • ΛΑΡΥΓΓΟΣ (λαρυγγεκτομή, μικρολαρυγγοσκόπιση )
   • ΤΡΑΧΗΛΟΥ (λεμφαδενικός καθαρισμός)
   • ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΑΔΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

Επεμβάσεις τρέχουσας ωτορινολαρυγγολογίας

   • Πολύποδες ρινός, παραρρινίων, ριζική ανάτρηση ιγμορείου
   • Σκολίωση ρινικού διαφράγματος
   • Αμυγδαλεκτομή
   • Αφαίρεση βραγχιακής κύστης, θυρεογλωσσικού πόρου

Μετάβαση στο περιεχόμενο