Η επίσκεψη στα Ε.Ι.του νοσοκομείου μας είναι δωρεάν.

.

Για να αποφύγετε άσκοπες χρεώσεις να έχετε μαζί σας το ασφαλιστικό σας βιβλιάριο θεωρημένο από τον ασφαλιστικό σας φορέα η όποιο άλλο έγγραφο θεωρείται απαραίτητο (πχ απόφαση Υγ. Επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας).

Την πρώτη φορά που θα επισκεφτείτε τα εξωτερικά Ιατρεία καταχωρήστε στα αρχεία του νοσοκομείου μας κ σας δίνετε μια κάρτα με τον αριθμό μητρώου σας. Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο ιατρικό σας ιστορικό κ εφεξης είναι απαραίτητος για να κλείσετε ραντεβού σε οποιοδήποτε ιατρείο.

Τα Εξωτερικά Ιατρεία του νοσοκομείου λειτουργούν Δευτέρα εως Παρασκευή με προγραμματισμένα ραντεβού από 8:30 έως 14:30.

Ραντεβού μπορείτε να κλείσετε όλο το 24ωρο καλώντας τον τετραψήφιο αριθμό 14500

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΝΟΣΗΛΙΩΝ

Εάν ο ασθενής είναι ασφαλισμένος σε κάποιον ασφαλιστικό φορέα Υγείας, το κόστος νοσηλείας του καλύπτεται από τον Ασφαλιστικό του Φορέα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τα Δημόσια Νοσοκομεία

Επισημαίνεται ότι ανάλογα με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί με τους Ασφαλιστικούς Φορείς, είναι δυνατόν να απαιτηθεί συμμετοχή των ασφαλισμένων στη δαπάνη νοσηλείας.

Ο ασθενής ο οποίος δεν έχει καμία ασφαλιστική κάλυψη, το κόστος νοσηλείας βαρύνει το ίδιο. Το κόστος Νοσηλείας είναι εναρμονισμένο με τον ισχύοντα τιμοκατάλογο βάσει ΦΕΚ, που ισχύει για τα δημόσια νοσοκομεία.

Στην περίπτωση που ο ασθενής ζητήσει αλλαγή θέσης (ανώτερη αυτής που δικαιούται σύμφωνα με αυτή που δικαιολογεί ο Ασφαλιστικός του Φορέας) το κόστος βαρύνει το ίδιο.

Για την αλλαγή θέσης προηγείται συνεννόηση με τη γραμματεία της κλινικής ή το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρηματική συναλλαγή με τρίτους πλην των αρμοδίων υπηρεσιών του Νοσοκομείου που έχουν ως αντικείμενο τον καταλογισμό χρέωσεων νοσηλίων και εκδίδονται νόμιμα παραστατικά τα οποία έχουν φορολογική ισχύ.

Η οποιαδήποτε άλλη χρηματική συναλλαγή με τρίτους και στην περίπτωση που απαιτηθούν χρήματα, αποτελεί αδίκημα και οφείλεται να το καταγγείλετε προκειμένου να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες.

Τα εξιτήρια εκδίδονται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 7:00 πμ έως τις 15:00 μμ.

Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής κατά τις συναλλαγές του με το Νοσοκομείο, θα πρέπει απαραιτήτως να έχει μαζί του το Βιβλιάριο Ασφαλείας, το Συνταγολόγιο Φαρμάκων την ταυτότητα του ΑΜΚΑ και το ΑΦΜ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο