• 11/04/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2023 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

  Read more
  • 22/03/2023

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2023 Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΩΝ» του ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ.

  Read more
  • 03/03/2023

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2023 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

  Read more
  • 20/02/2023

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΙ (6) ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ Μ.Ε.Θ.»

  Read more
  • 13/02/2023

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 39/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Έξι (6) Τραπεζών Γενικής Χειρουργικής » του ΓΑΝΠ«ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-39.2022-ΕΞΙ-6-ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΜΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

  Read more
  • 27/12/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 43/2022 CPV:33195200-5 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Κεντρικού Σταθμού Μ.Ε.Θ. και έξι (6) μόνιτορ» του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ-ΣΤΑΘΜΟΥ-Μ.Ε.Θ-ΚΑΙ-ΕΞΙ-6-ΜΟΝΙΤΟΡ-ΨΞΔ14690ΩΖ-Π4Δ.pdf

  Read more
  • 23/12/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ6ΝΚΛ4690ΩΖ-Ν1Φ.pdf

  Read more
  • 07/12/2022
  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝRead more
  • 02/12/2022

  9ΩΖΕ4690ΩΖ-Π2Θ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ Π.ΨΥΧΙΚΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΖΕΡΒΟΥ 23 ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 46 2022

  Read more
  • 29/11/2022

  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.12/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΣΣΑΡΩΝ-4-ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΜΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-6ΓΗΔ4690ΩΖ-ΑΕ3.pdf

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο