ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ Αχρήστευση – Eκκαθάριση & Εμπιστευτική Καταστροφή Παλαιών Ακτινογραφικών Φιλμ (χαρτί & ακτινογραφικών φιλμ). (ΜΕ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΧΡΕΩΣΗ & ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/Διακυρηξη-Ακτινογραφίες-93Γ64690ΩΖ-8ΧΦ.pdf