«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού Φαρμακείου (CPV: 33141000-0)»TOTAL ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ.pdf