Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας.

Το τμήμα Αξονικής Τομογραφίας, συμμετέχει στην ολοήμερη λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων.

Εκτελούνται όλες οι εξετάσεις Αξονικής Τομογραφίας, κατόπιν ραντεβού, τις ώρες 15.00΄- 19.00΄ σε εργάσιμες ημέρες που καθορίζονται σε μηνιαία βάση αναλόγως του προγράμματος των εφημεριών.

Τα ραντεβού κλείνονται είτε στο Νοσοκομείο στο Τμήμα Αξονικού Τομογράφου (στο ισόγειο), είτε τηλεφωνικά καλώντας στο 213 207 9111, καθημερινά 13.00-14.30, όπου θα σας δοθούν  και λεπτομερείς οδηγίες για την προετοιμασία της εξέτασης.

 Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έντυπα της προετοιμασίας 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή ερώτημα, οι ασθενείς θα πρέπει να επικοινωνούν με τους ιατρούς στο τμήμα Αξονικής Τομογραφίας (τηλ. 213 207 9746) σε πρωινές ώρες.

Οι εξετάσεις Αξονικής Τομογραφίας στην απογευματινή λειτουργία, καλύπτονται από το ασφαλιστικό ταμείο των ασθενών και δεν υπάρχει επιπρόσθετη επιβάρυνση  (εφόσον προσκομίζεται ηλεκτρονικό παραπεμπτικό). Για τους μη ασφαλισμένους το κόστος μίας Αξονικής Τομογραφίας είναι: 71,11€.

Μετάβαση στο περιεχόμενο