ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Με βάση την κατανομή των νοσηλευθέντων ανάλογα με τον ασφαλιστικό τους φορέα παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (82,2%) είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΥΥ, το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό (9,8%) στον Οίκο Ναύτου και μόλις 3,9% στα λοιπά Ταμεία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
2012
TAMEIA ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΟΠΥΥ 23.538 82,2%
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 2.809 9,8%
ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ 1.123 3,9%
ΑΠΟΡΟΙ 859 3,0%
ΙΔΙΩΤΕΣ 285 1,0%
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΙ 34 0,1%
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 1

Στον ΕΟΠΥΥ αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ποσοστό 82,2%. Τα ταμεία που περιλαμβάνονται στον ΕΟΠΥΥ είναι τα εξής: ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΔΕΗ ΗΣΑΠ, ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΠΟΤΕ, Δ.Υ, ΤΠΔΑ, ΤΠΔΕ, ΤΥΔΚΥ.

diagrama-7

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Με βάση την κατανομή των εισαγωγών ανά ασφαλιστικό φορέα των ασθενών, το μεγαλύτερο ποσοστό (83,4%) αφορά στον ΕΟΠΥΥ, το αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ποσοστό (9,9%) αφορά στον Οίκο Ναύτου, ενώ 3,3% ποσοστό καταλαμβάνουν οι άποροι.

2012
TAMEIA ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ % ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΟΠΥΥ 23.742 83,4%
ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ 2.812 9,9%
ΑΠΟΡΟΙ 951 3,3%
ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ 651 2,3%
ΙΔΙΩΤΕΣ 279 1,0%
ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΔΥΝΑΤΟΙ 43 0,2%
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2

Στον ΕΟΠΥΥ αντιστοιχεί το μεγαλύτερο ποσοστό 83,4% των εισαγωγών.

diagrama-8

Μετάβαση στο περιεχόμενο