ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου ΓΑΝΠ Μεταξά, προέβη στις ακόλουθες ενέργειες , προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των Πολιτών/ασθενών της δομής μας.

Με έγκριση της εισήγησης του Διοικητή ΓΑΝΠ Μεταξά κ. Χαράλαμπου Δ.Τουμπέκη, που επικυρώθηκε από την 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου (27-10-2020/Αρ. Πρωτ. ΔΑΑΔ 59823) αποφασίστηκε:

Η ένταξη στο δυναμικό του νοσοκομείου και των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων οι γιατροί των κάτωθι ειδικοτήτων:

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ:

Λυπηρίδης Σάββας, Επιμελητής Β’ Νευροχειρουργικής (κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ:

Μπακόλα Ελένη, Επιμελήτρια Β’ Νευρολογίας (κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ)

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ:

Δημητράκης Νικόλαος, Επικουρικός Ιατρός Ορθοπεδικής ( κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

Γραφείο Διοικητή