ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 

 

 

   ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΣΤΟΥ

 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 

 

 

 

   ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 

 

   ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 

 

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 

 

                                                                               ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα. Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. 3-6 εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη. 7-12 εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη. 12-24 εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη. 24 εβδομάδες και πάνω
Μετάβαση στο περιεχόμενο