ΛΙΣΤΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 

 

 

   ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 

 

Ω.Ρ.Λ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 

 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΣΤΟΥ

 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 

 

 

                                                                               ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ
1 Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα. Μέχρι 2 εβδομάδες
2 Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα. 3-6 εβδομάδες
3 Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη. 7-12 εβδομάδες
4 Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη. 12-24 εβδομάδες
5 Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη. 24 εβδομάδες και πάνω
Μετάβαση στο περιεχόμενο