Ένα χρυσό, και δύο ασημένια βραβεία ήταν η τιμή που έκανε για το νοσοκομείο μας η Επιτροπή των Φετινών Healthcare Business Awards 2020.
  • Χρυσό Βραβείο στον Τομέα της Καινοτομίας και της Πρωτοπορίας, για τη Ρομποτική Χειρουργική Τεχνολογία 4ης γενιάς,
  • Ασημένιο βραβείο στον Τομέα Ποιότητας των Υπηρεσιών στην Κλινική Μιας ημέρας με τη χρήση Εργαλείων Ποιότητας
  • Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Ψηφιακές εφαρμογές και Υποστήριξη του Επαγγελματία μέσω χρήσης της ψηφιακής πλατφόρμας της Τηλεϊατρικής.
Στην εποχή του Covid-19 η συμβολή της Τεχνολογίας, της Τηλεκπαίδευσης και όλων των εργαζομένων για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών του Νοσοκομείου «Μεταξά», επιβραβεύονται.
Η διάκριση αυτή αναδεικνύει την αέναη προσπάθεια ταύτισης της προσφοράς μας στις προσδοκίες των ασθενών μας. Στόχος μας είναι η βράβευση να αποτελέσει το εφαλτήριο για την αποτελεσματική
συνέχιση του έργου μας.
                    ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ