• 22/07/2024

  ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2024 “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/9ΚΜΙ4690ΩΖ-Υ52ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ-ΔΙΟΙΚΗΤΗ-ΓΙΑ-ΜΑΤΑΙΩΣΗsigned.pdf

  Read more
  • 16/07/2024

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19/2024 ( ΑΔΑΜ: 24PROC015138765 ) στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 και 32α του Ν.4412/2016, με πρόσκληση μέσω ΚΗΜΔΗΣ Υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/5.3-ΑΔΑΜ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-19.2024-1.pdf

  Read more
  • 15/07/2024
  Με δεδομένη τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στην κοινότητα, προβαίνουμε στη λήψη / επικαιροποίηση και τήρηση αυστηρών μέτρων για τις επόμενες 15 ημέρες, με πρωταρχικό γνώμωνα την προστασία των ογκολογικών ασθενών του Νοσοκομείου Μεταξά. Κωδικοποιημένα, τα μέτρα που θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά από το προσωπικό και τους συνοδούς ασθενών για τιςRead more
  • 12/07/2024

  Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση για Εξωτερικό και Εσωτερικό Ποιοτικό έλεγχο εργαστηρίων Πρόσκληση σε διαβούλευση για Εξωτερικό και Εσωτερικό Ποιοτικό έλεγχο εργαστηρίων με τεχνικέςhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/Πρόσκληση-σε-διαβούλευση-για-Εξωτερικό-και-Εσωτερικό-Ποιοτικό-έλεγχο-εργαστηρίων-με-τεχνικές.pdf

  Read more
  • 02/07/2024

  [pdf_embed url=”https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΕ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΣΕ-PDF-ΓΙΑ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΣΤΟ-ΜΕΤΑΞΑ.pdf”][pdf_embed url=”https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΜΕ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΣΕ-PDF-ΓΙΑ-ΑΝΑΡΤΗΣΗ-ΣΤΟ-ΜΕΤΑΞΑ.pdf”]

  Read more
  • 19/06/2024

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ψυκτικής Μηχανής 400KW» (CPV: 45331220-4).ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  Read more
  • 17/06/2024

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Υπηρεσιών λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing) δύο (2) οχημάτων» (CPV: 66114000-2)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  Read more
  • 14/06/2024
  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο