• 10/01/2023
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥRead more
  • 27/12/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 43/2022 CPV:33195200-5 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Κεντρικού Σταθμού Μ.Ε.Θ. και έξι (6) μόνιτορ» του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ-ΣΤΑΘΜΟΥ-Μ.Ε.Θ-ΚΑΙ-ΕΞΙ-6-ΜΟΝΙΤΟΡ-ΨΞΔ14690ΩΖ-Π4Δ.pdf

  Read more
  • 23/12/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 45/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Υhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ6ΝΚΛ4690ΩΖ-Ν1Φ.pdf

  Read more
  • 07/12/2022
  ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝRead more
  • 02/12/2022

  9ΩΖΕ4690ΩΖ-Π2Θ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ Π.ΨΥΧΙΚΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΖΕΡΒΟΥ 23 ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 46 2022

  Read more
  • 29/11/2022

  ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.12/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ» ΤΟΥ ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΤΕΣΣΑΡΩΝ-4-ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΜΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-6ΓΗΔ4690ΩΖ-ΑΕ3.pdf

  Read more
  • 26/11/2022
  Ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά ΜΕΤΑΞΑRead more
  • 22/11/2022

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 40/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Εκατόν δέκα (110) κλινών – στρωμάτων νοσηλείας, συμπεριλαμβανομένων και των αντίστοιχων κομοδίνων – τραπεζοτουαλετών του ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ»

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο