Α' ΥΠΟΓΕΙΟ

 

B' ΥΠΟΓΕΙΟ

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
  τηλ. 213-207-9164

 • ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
  τηλ. 213-207-9247

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  τηλ. 213-207-9333

 • ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
  τηλ. 213-207-9365

 • ΑΠΟΘΗΚΕΣ
  τηλ. 213-207-9352

 • ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  τηλ. 213-207-9322

 • PET/CT
  τηλ. 213 207 9564

 

ΙΣΟΓΕΙΟ

 

1ος ΟΡΟΦΟΣ

 

2ος ΟΡΟΦΟΣ

 

3ος ΟΡΟΦΟΣ

 

4ος ΟΡΟΦΟΣ

 

5ος ΟΡΟΦΟΣ

 

6ος ΟΡΟΦΟΣ

 

7ος ΟΡΟΦΟΣ