Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού με τους εξής τρόπους :

  1. Καλώντας στον αριθμό 14500, καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο, καθημερινά
  2. Στη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων του νοσοκομείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 15:00

Δείτε όλο το Πρόγραμμα Λειτουργίας Εξωτερικών Ιατρείων