Το Νοσοκομείο Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο η σύνθεση του οποίου απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Διονυσίου

Διοικητής στο ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ», ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ του Ευσταθίου

Αναπληρωτής Διοικητής στοΕ.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ», ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, με αναπληρωτή του τον ΚΟΥΡΛΑ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου, Διευθυντή ΔιοικητικήςΥπηρεσίας του Νοσοκομείου.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αναστασίου

Δικηγόρος, με αναπληρωτή του τον ΧΑΤΖΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του Μιχαήλ, Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΑΓΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Βασιλείου

Δημοτική υπάλληλος, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ του Ιωάννη, Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρήστου

Συνταξιούχος ΟΤΕ ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΜΟΣΧΟΒΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του Νικολάου Συνταξιούχος ΟΤΕ

ΑΙΡΕΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΣΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μιχαήλ

Διευθυντής Παθολογίας ΕΣΥ στο ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ», ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου με αναπληρώτρια του την ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικολάου, Διευθύντρια Αιματολογίας.

ΚΑΛΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη

υπάλληλος του ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ», κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοίκησης Μονάδων Υγείας με βαθμό Α΄, ως τακτικό μέλος-εκπρόσωπος των εργαζομένων – πλην ιατρών του Νοσοκομείου, με αναπληρώτρια του την ΜΠΑΦΕ ΕΛΕΝΗ του Ιωάννη, υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ κλάδου Νοσηλευτριών, με βαθμό Α΄