Ο ασθενής κατά την είσοδό του, έχει την διατροφική εκτίμηση από τους Διαιτολόγους σε συνεργασία με την Ιατρική Ομάδα, ανάλογα με την πάθηση και την πορεία της Νόσου.

Κατά την αναχώρηση του ασθενούς, εάν κριθεί απαραίτητο του δίδεται ανάλογο διαιτολόγιο για την πάθησή του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο