2018 / ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ Τμήμα Πλαστικής Χειρουργικής - Αγορά εξοπλισμού

Δωρεά για την αγορά  ειδικού ιατρικού εξοπλισμού για την Πλαστική Χειρουργική

2012 / ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ B.L.E.S (breast lesion excision system)

Δωρεά για την αγορά  ειδικού ιατρικού εξοπλισμού για τον καρκίνο του μαστού

2015 / ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ (αξονικός τομογράφος)

Δωρεά για την αγορά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού (αξονικού τομογράφου)

2016/ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»

Δωρεά για την αγορά 6 wifi ap για την παροχή internet στους ασθενείς

Μετάβαση στο περιεχόμενο