• 26/02/2024

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2024 για την ανάδειξη αναδόχου Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης.

  Read more
  • 23/02/2024
  ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΚΑΠΥRead more
  • 23/02/2024

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Επιδαπέδιας Ιστοκινέτας κλειστού τύπου (CPV: 33910000-2)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ PDF

  Read more
  • 22/02/2024

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 3 ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 46/2023 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΠΟΦΑΣΗ-ΔΣ-ΜΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ-66ΙΧ4690ΩΖ-ΑΘ0-46.2023.pdf

  Read more
  • 21/02/2024

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩ«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Αναλωσίμων  Εργαστηρίων πλην Αντιδραστηρίων (CPV: 33790000-4) και Αντικειμενοφόρων Πλακών (CPV: 38519650-7)»

  Read more
  • 16/02/2024

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 2https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-2-ΨΗ7Χ4690ΩΖ-Δ4Ω.pdf

  Read more
  • 15/02/2024

  ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ«Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Εργαλείων Ηλεκτροθερμικής Συγκόλλησης Αγγείων- Εργαλείων Υπερήχων- Λαπαροσκοπικών Εργαλείων  (CPV: 33162200-5)»

  Read more
  • 26/01/2024

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 1https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ-1-1.pdf

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο