• 05/04/2024

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6/2024 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΔΑ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΦΥΛΑΞΗ-6.2024.pdf

  Read more
  • 02/04/2024

  10_ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» 4_2024 ME ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΚhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/10_-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ-ΥΛΙΚΩΝ-4_2024-ME-ΨΗΦΙΑΚΗ-ΟΚ-1.pdf

  Read more
  • 12/03/2024

  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ-ΓΙΑ-ΤΗΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

  Read more
  • 12/03/2024

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΛΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (CPV: 33790000-4) ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΩΝ ΠΛΑΚΩΝ (CPV: 38519650-7)». ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

  Read more
  • 07/03/2024
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑRead more
  • 06/03/2024

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΏΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΓΓΕΙΩΝ-ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ- ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ» (CPV: 33162200-5). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒ.ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ

  Read more
  • 05/03/2024

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2024 Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων,για την προμήθεια «ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ DAVINCI»(CPV: 33162100-4),για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, για τις ανάγκες του ΓΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-3.2024-9Υ0Λ4690ΩΖ-Ι3Η.pdf

  Read more
  • 28/02/2024
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΙΑΤΡΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 1 ΙΑΤΡΟ ΠΑΘ. ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣRead more
Μετάβαση στο περιεχόμενο