• 11/09/2023
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΙΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑRead more
  • 08/09/2023
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΙΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥRead more
  • 04/09/2023
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥRead more
  • 01/09/2023

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ σχετικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων, με αριθμό διακήρυξης 19/2023 και συστημικό αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 192699, ανάδειξης αναδόχου για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»

  Read more
  • 09/08/2023

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 19/2023 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ».

  Read more
  • 02/08/2023

  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 11/2023 https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ.pdf

  Read more
  • 02/08/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/2023https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.pdf

  Read more
  • 22/06/2023

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡ. ΔΙΑΚ.24/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ«ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΠΑΡΑΤΑΣΗ-ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-12253.pdf

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο