• 11/04/2023

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2023 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

  Read more
  • 10/04/2023

  ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Γ.Α.Ν.Π. ΜΕΤΑΞΑ «Για την Εκµίσθωση Οικίας επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείµ 86 στον Πειραιά»

  Read more
  • 22/03/2023

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2023 Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «ΓΑΝΤΙΩΝ» του ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ.

  Read more
  • 14/03/2023
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥRead more
  • 03/03/2023

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2023 ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

  Read more
  • 20/02/2023

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΕΞΙ (6) ΚΡΕΒΑΤΙΩΝ Μ.Ε.Θ.»

  Read more
  • 13/02/2023

  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ. 39/2022 Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια «Έξι (6) Τραπεζών Γενικής Χειρουργικής » του ΓΑΝΠ«ΜΕΤΑΞΑ».https://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-39.2022-ΕΞΙ-6-ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ-ΜΕ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf

  Read more
  • 10/01/2023
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥRead more
Μετάβαση στο περιεχόμενο