ΚΛΙΝΕΣ

Η κλινική διαθέτει 38 κλίνες, κατανεμημένες σε τρίκλινους θαλάμους, ενώ διαθέτει και ένα δίκλινο.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Σε δύο τρίκλινους θαλάμους υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης βαρέων περιστατικών σε μηχανική υποστήριξη της αναπνοής και πλήρες MONITORING.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10:00 – 14:00

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

Κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή 10:00 – 14:00

ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Χειρουργικά τραπέζια εβδομαδιαία

Ιατρικό επιστημονικό προσωπικό

ΣΥΝΤ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ιάκωβος Ν. Νομικός MD, FACS, Επικουρος Καθηγητής Χειρουργικής Πανεπιστημιίου Αθηνών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ:   Κωνσταντίνος Ντάτσης

                              Νικόλαος Περράκης

                              Παναγιώτης Μανίκης

                              Ηλίας Ευσταθίου

ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

Επτά (7). Χορηγείται ειδικότητα για τα τρία πρώτα χρόνια της Γενικής Χειρουργικής, με έμφαση στη Χειρουργική Παθολογία, αλλά και τις Βασικές Χειρουργικές Τεχνικές, συμμετοχή σε μετεκπαιδευτηκά μαθήματα της κλινικής, συγγραφή εργασιών, συμμετοχή σε Ιατρικά Συνέδρια.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Καψαλή Αγλαια: Προισταμένη Τμήματος
Σιδερά Χριστίνα: Υπεύθυνες Τμήματος, Γρηγοριαδου Ανδρομάχη, Κουτσιλίερη Μαρία, Γεωργιάδου Χρυσουλα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ

Αφορούν κατά 75-80% κακοήθειες και 20-25% καλοήθεις παθήσεις

 • ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Μελάνωμα Ακανθοκυτταρικά και Βασικοκυτταρικά Νεοπλάσματα
 • ΚΕΦΑΛΗ – ΤΡΑΧΗΛΟΣ
 • Επεμβάσεις την Παρωτίδα
 • Θυρεοειδεκτομές : Μεγάλες σειρές ασθενών, μακροχρόνια εμπειρία, σύγχρονες εγχειρητικές τεχνικές με τη χρήση ULTRASOUND HARMONIC SCALPEL, άριστα αποτελέσματα και συνολικό ποσοστό επιπλοκών <0,5%
 • Χειρουργική ΠΑΡΑΘΥΡΕΟΕΙΔΩΝ ΑΔΕΝΩΝ
 • ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ
 • ΘΩΡΑΚΑΣ : Μορφώματα Θωρακικού Τοιχώματος
 • ΜΑΣΤΟΣ : Αφαίρεση Καλοηθών Μορφωμάτων, Ογκεκτομές, τεταρτεκτομές, τροποποιημένες ριζικές μαστεκτομές και μασχαλιαίος λεμφαδενικός καθαρισμός
  Σημειώνεται η μακρόχρονη (30 και πλέον έτη) εμπειρία της κλινικής με πολύ μεγάλους αριθμούς περιστατικών, πληθώρα εργασιών και ανακοινώσεων.
 • ΚΟΙΛΙΑ : Επεμβάσεις στο κοιλιακό τοίχωμα – μορφώματα, κήλες με ειδική εμπειρία στην τοποθέτηση πλεγμάτων για σημαντικά ελλείμματα ιστών
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΗΠΑΤΟΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ – ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ -γαστρεκτομές ολικές ή υφολικές, εντερεκτομές
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ : Αυξημένη εμπειρία στις χαμηλές πρόσθιες εκτομές, και τις κοιλιοπερινεικές εκτομές με χρήση σύγχρονων τεχνικών και εργαλείων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην ολική αφαίρεση του ΜΕΣΟΟΡΘΟΥ, αλλά και στη διατήρηση του νευρικού πλέγματος της Πυέλου.
 • ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΠΑΘΩΝ ΕΝΤΟΠΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΗΠΑΡ είτε με μερικές ηπατεκτομές ή με τη χρήση RADIO FREQUENCY ABBLATION
 • ΕΞΕΝΤΕΡΩΣΕΙΣ ΠΥΕΛΟΥ – μερικές, ολικές ή σύνθετες – πρόσθιες ή οπίσθιες σε σύνθετα περιστατικά και με αυστηρές ενδείξεις.
 • ΣΠΛΗΝΕΚΤΟΜΕΣ – για αιματολογικά κυρίως νοσήματα
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
 • ΟΠΙΣΘΟΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΟΙ ΟΓΚΟΙ
 • ΜΗΡΟΒΟΥΒΩΝΙΚΟΙ ΛΕΜΦΑΔΕΝΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΒΟΥΒΩΝΟΚΗΛΕΣ, ΜΗΡΟΚΗΛΕΣ

ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΩΣΗ

Δείτε ή κάντε λήψη του σχετικού φυλλαδίου πατώντας εδώ