Καινοτομία για το ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑ
Από τον Ιανουάριο του 2020 ξεκίνησε η λειτουργία του Ρομποτικού συστήματος
DA VINCI στο δημόσιο αντικαρκινικό νοσοκομείο του ΠΕΙΡΑΙΑ.

Τα τμήματα :

έχουν  εκτελέσει μέχρι σήμερα  πλήθος επεμβάσεων.

  • Τι είναι το DA VINCI?

Το Da Vinci είναι ένα ρομποτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί υπό τον
απόλυτο έλεγχο του χειρουργού και τον βοηθά να πραγματοποιεί πολύπλοκα
χειρουργεία με την πρόκληση ελάχιστου τραύματος στον ασθενή. Συγκεκριμένα ο
χειρουργός κάθεται στην κονσόλα μακριά από τη χειρουργική κλίνη και έχει
στον απόλυτο έλεγχό του, τους ρομποτικούς βραχίονες, με εργαλεία
προσαρμοσμένα στα άκρα τους. Η εικόνα του χειρουργικού πεδίου που έχει ο
χειρουργός είναι τρισδιάστατη και μεγεθυμένη, ενώ με ειδικά φίλτρα
εξαλείφεται ο φυσικός τρόμος των χεριών του και αυξάνεται εντυπωσιακά η
ακρίβεια των χειρισμών του.Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci μεταφέρει την
κλασσική χειρουργική αίθουσα, που παρέμεινε αναλλοίωτη από τον 19ο αιώνα,
στην ψηφιακή πραγματικότητα του αιώνα μας.

  • Ποιες επεμβάσεις μπορούν να γίνουν ρομποτικά;

Ουσιαστικά δεν υπάρχει επέμβαση στην κοιλιά και στο θώρακα που να μην
μπορεί να πραγματοποιηθεί ρομποτικά. Η δυνατότητα πραγματοποίησης λεπτών και
περίπλοκων κινήσεων, που παρέχει η ρομποτική χειρουργική, έχει αλλάξει
εντελώς το τοπίο σε επεμβάσεις που, είτε με την ανοικτή, είτε με τη
λαπαροσκοπική τεχνική, έχουν υψηλό δείκτη δυσκολίας καθώς πραγματοποιούνται
σε ανατομικά δυσπρόσιτες περιοχές, ενώ ταυτοχρόνως απαιτούν απόλυτη ακρίβεια
χειρισμών.

  • Καλύπτεται από το ασφαλιστικό ταμείο η ρομποτική χειρουργική επέμβαση?

Ο ασθενής κάνοντας χρήση του ασφαλιστικού του ταμείου δεν χρεώνεται.

Μετάβαση στο περιεχόμενο