• 16/05/2024

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ. ΦΥΛΑΞΗΣ

  Read more
  • 15/05/2024

  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Συσκευών έγχυσης φαρμάκων, ορού, μετάγγισης & θέρμανσης αίματος «CPV: 33194000-6)»  ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ 2024

  Read more
  • 15/05/2024

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» (CPV:33184100-4)»ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  Read more
  • 10/05/2024

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Read more
  • 01/05/2024

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ, ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΘΩΡΑΚΑ» (CPV:33141200-2, 33141615-4, 33141640-8)»ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ.ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ.ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

  Read more
  • 23/02/2024

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Επιδαπέδιας Ιστοκινέτας κλειστού τύπου (CPV: 33910000-2)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑΣ PDF

  Read more
  • 22/10/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Συρραπτικών Εργαλείων (CPV: 33141120-7)»TOTAL ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΑ

  Read more
  • 27/09/2021

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Διάφορου Υγειονομικού Υλικού και Υλικού Επιστημονικών Οργάνων (CPV: 33141000-0)»TOTAL ΔΙΑΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΑhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/TOTAL-ΔΙΑΦ.ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟ-ΚΑΙ-ΕΠΙΣΤ.ΟΡΓΑΝΑ.pdf

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο