• 19/06/2024

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Ψυκτικής Μηχανής 400KW» (CPV: 45331220-4).ΨΥΚΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  Read more
  • 17/06/2024

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Υπηρεσιών λειτουργικής χρονομίσθωσης (operational leasing) δύο (2) οχημάτων» (CPV: 66114000-2)» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  Read more
  • 29/05/2024

  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΜΟΣΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ (CPV: 33696500-0, 336962200-7 Πρόσκληση σε διαβούλευση με τεχνικές προδιαγραφές

  Read more
  • 29/05/2024

  1.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

  Read more
  • 16/05/2024

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΑΝΕΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠ. ΦΥΛΑΞΗΣ

  Read more
  • 15/05/2024

  Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «Συσκευών έγχυσης φαρμάκων, ορού, μετάγγισης & θέρμανσης αίματος «CPV: 33194000-6)»  ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ 2024

  Read more
  • 15/05/2024

  «Δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια «ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ» (CPV:33184100-4)»ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

  Read more
  • 10/05/2024

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

  Read more
Μετάβαση στο περιεχόμενο