24/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ4.2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥhttps://www.metaxa-hospital.gov.gr/wp-content/uploads/4.2-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ.pdf ΤΟΥ ΓΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ.