2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΔΙΑΚ.14/2021