ΠΑΝΕΠΙΣΤHΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

_____________________________________________________________________

Δελτίο Τύπου

 Σύμφωνο Συνεργασίας υπέγραψαν το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»

Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» στις 15 Δεκεμβρίου 2021.

Από πλευράς του Πανεπιστημίου Πειραιώς υπέγραψε ο Πρύτανης, Καθηγητής Άγγελος Κότιος και από πλευράς του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» ο Διοικητής του, Χαράλαμπος Τουμπέκης.

Σκοπός του Συμφώνου είναι η συνεργασία μεταξύ των Ιδρυμάτων με στόχο την από κοινού αξιοποίηση των δυνατοτήτων των δυο φορέων. Συγκεκριμένα, έχει ως αντικείμενο την παροχή τεχνογνωσίας, τεχνικών υποδομών εκπαίδευσης και εμπειρογνωμοσύνης σε ζητήματα που άπτονται της οικονομικής, εκπαιδευτικής, και ψηφιακής ανάπτυξης των δύο φορέων.

Ο Πρύτανης, Καθηγητής Άγγελος Κότιος εξέφρασε τη χαρά του για μια συνεργασία που θα αποφέρει καρπούς και στα Ιδρύματα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή του Πειραϊκού χώρου με την ανάπτυξη προγραμμάτων, την εξέλιξη της εκπαίδευσης, και  των ανθρωπιστικών δράσεων εκτός των άλλων.

Ο κ. Χαράλαμπος Τουμπέκης χαρακτήρισε τιμή τη συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο διεθνώς αναγνωρισμένο, που θα συμβάλλει τα μέγιστα ως επιστημονικός εταίρος του Γενικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά» στην υλοποίηση δράσεων εκπαιδευτικών και όχι μόνο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ο κ. Φίλιππος Καμπούρης Νομικός Σύμβουλος και από το Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» οι Παύλος Σαρώφ Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Διευθυντής ΩΡΛ τμήματος, Αικατερίνη Μανούσου Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Ιωάννης Κούρλας Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας, Παναγιώτης Τσανές Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, Μαρία Βασταρδή Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας και Εκπαίδευσης και Αθανασία Μπίκα Προϊσταμένη Τμήματος Πληροφορικής .